Artur Popko

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Budimex S.A.