O wydarzeniu

Kongres Infrastruktury Polskiej już na stałe wpisał się w kalendarze polskiej branży transportowej i budowlanej. Organizatorami Kongresu są Zespół Doradców Gospodarczych TOR i portal Rynek Infrastruktury. Co roku na Kongresie gościmy setki uczestników reprezentujących biznes, świat nauki, władze centralne i samorządowe różnego szczebla, organizacje pracodawców oraz podmiotów zlecających realizację inwestycji.

Mechanizmy ochrony rynku przed firmami spoza UE
Transformacja energetyczna na drogach i kolei
Budowa infrastruktury na nowych szlakach transportowych
Nowe modele finansowania inwestycji
Rola polskich firm w odbudowie Ukrainy

Partnerzy:

Organizatorzy:

Partner Złoty:

Partner Brązowy:

Partner Technologiczny:

Partner Merytoryczny:

Partner Projektowy:

Partner Prawny:

Partner Ubezpieczeniowy:

Partner Doradztwa Prawnego:

Partner Geotechniczny:

Partner:

Partner Badawczy:

Patron Honorowy:

          Patronat Honorowy

Patron Medialny:

Patron Merytoryczny:

Patronat Medialny:

Agenda:

*osoby oznaczone gwiazdką zostały zaproszone, ale jeszcze nie potwierdziły obecności

8:00

Rejestracja uczestników

SESJA PLENARNA

9:00

Wystąpienie otwierające

 • Andrzej Adamczyk, Minister, Ministerstwo Infrastruktury

9:15

Wystąpienie: Prezentacja raportu „Polsko-ukraińskie relacje transportowe”

 • Adrian Furgalski, Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

9:30

DEBATA OTWARCIA: Jakich zmian potrzebują inwestycje infrastrukturalne w Polsce?

 • Czy inwestycje drogowe i kolejowe są przewymiarowane?
 • Relacja popytu i podaży – możliwości kadrowe, logistyka i potencjał producencko-materiałowy
 • Realizacja inwestycji infrastrukturalnych z perspektywy samorządu
 • Korekta Strategii Rozwoju Transportu czy nowy dokument?
 • Skoordynowany plan zamówień publicznych dla wielu publicznych zamawiających i inwestorów: ambitne plany inwestycyjne a możliwości rynku wykonawczego

Paneliści:

 • Emilia Błach, Dyrektor Działu Ofertowo-Projektowego, Soletanche Polska
 • Ryszard Kaptur, Prezes zarządu, Polbud-Pomorze
 • Jerzy Lejk, Prezes zarządu, Metro Warszawskie
 • Ireneusz Merchel, Prezes zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Artur Popko, Prezes zarządu, Budimex
 • Piotr Subczak, Dyrektor Oddziału Zachód Budownictwa Inżynieryjnego, Skanska
 • Żaneta Urbaniak, Starszy prawnik & adwokat, SK&S Legal
 • Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi, Członek Europejskiego Komitetu Regionów
 • Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Moderator: Łukasz Malinowski, Dyrektor zarządzający, redaktor naczelny, TOR Wydawnictwo

10:40

Przerwa networkingowa

11:00

Wystąpienie: Największe prawne, finansowe, organizacyjne i techniczne wyzwania dla wykonawców inwestycji infrastrukturalnych na kolejne 2-3 lata

 • prof. nadzw. dr hab. Przemysław Drapała, Partner zarządzający & radca prawny, JDP

11:20

Wystąpienie: Prezentacja publikacji „Miasto dla ludzi. Zrównoważona mobilność w planowaniu przestrzennym”

 • Maciej Mysona, Dyrektor rozwoju biznesu – rynek miejski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

11:30

DEBATA STRATEGICZNA: Trendy, wyzwania i szanse na rynku infrastruktury

 • Certyfikacja wykonawców: pieniądze mają narodowość. Jakie wprowadzić mechanizmy ochrony rynku przed ekspansją firm spoza UE i NATO w Polsce?
 • Cyberbezpieczeństwo jako rosnące wyzwanie na rynku infrastruktury
 • Odbudowa Ukrainy
 • Wpływ geopolitycznych zmian na konieczne inwestycje infrastrukturalne
 • Przepustowość terminali przeładunkowych i polskich granic a nowe kierunki transportu

Paneliści:

 • Arnold Bresch, Członek zarządu – dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Łukasz Górny, Dyrektor Departamentu Rozwoju & radca prawny, EIB
 • Adam Juretko, Dyrektor zarządzający, Alstom ZWUS
 • Krzysztof Laskowski, Członek zarządu, PORR
 • Jacek Piechota, Prezes, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
 • Konrad Popławski, Koordynator projektu Powiązania gospodarcze w regionie, Ośrodek Studiów Wschodnich
 • Edyta Sikorska-Gałecka, Head of claim management, Radca prawny, Hoogells
 • Marcin Szerszeń, Wiceprezes zarządu, ONDE
 • Marita Szustak, Prezes zarządu, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Paweł Wac, Prezes, Infra Silesia
 • Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Moderator: Patrycjusz Wyżga, Dziennikarz, Wirtualna Polska

13:00

Przerwa techniczna / Lunch VIP

13:30

Wystąpienie: Efektywna zieleń w inwestycjach i infrastrukturze

 • Wieńczysław Gawęda, Prezes, Zielone Ekrany

13:45

Wystąpienie: Perspektywy i wyzwania nowoczesnego budownictwa inżynieryjnego

 • Daniel Grzegorski, Zastępca dyrektora handlowego, PPMB Bosta-Beton
 • Paweł Tokarz, Technolog & kierownik Laboratorium Regionalnego, PPMB Bosta-Beton

14:00

Wystąpienie: Czas na nową przestrzeń miejską

 • Wojciech Średniawa, Główny projektant i architekt krajobrazu, POLBRUK

14:15

Wystąpienie: Innowacyjne metody głębokiego fundamentowania obiektów inżynierskich, w tym kolejowych

 • Daniel Słowikowski, Dyrektor Zespołu Robót Geotechnicznych, Polbud-Pomorze

14:30

DEBATA: Zielona infrastruktura na kolei, drogach i morzu

 • Budowa infrastruktury wspierającej offshore
 • Transformacja energetyczna na drogach – bariery i wyzwania
 • Rola infrastruktury kolejowej w niskoemisyjnym transporcie
 • Potencjał transportu morskiego i portów wobec nowych kierunków handlu

Paneliści:

 • Anna Latuszek, Zastępca Dyrektora Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Tomasz Kwieciński, p.o. Dyrektora Oddziału, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Piotr Majerczak, Członek zarządu – dyrektor ds. utrzymania infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Renata Mordak, Członkini zarządu, Multiconsult Polska
 • dr Łukasz Wyszomirski, Partner & adwokat, SK&S Legal

Moderator: Wojciech Jakóbik, Redaktor naczelny, Biznes Alert

15:15

Wystąpienie: Realizacja drogi ekspresowej S19 na odcinku Rzeszów Południe-Babica z tunelem T1. Założenia i wyzwania dotyczące realizacji drogi ekspresowej we fliszu karpackim

 • Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury, Mostostal Warszawa

15:30

DEBATA: Kolej: dynamiczny rozwój czy niewykorzystywany potencjał?

 • Efektywność i użyteczność inwestycji kolejowych
 • Aktualizacja projektów i studiów wykonalności, które nie odpowiadają współczesnym potrzebom
 • CPK i PLK: współpraca czy konkurencja? Jak koordynować?
 • Przepustowość na granicy z Ukrainą

Paneliści:

 • Arnold Bresch, Członek Zarządu – dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Jakub Majewski, Prezes zarządu, Fundacja Pro Kolej
 • Maciej Olek, Dyrektor budownictwa kolejowego, Budimex
 • Katarzyna Paczuska-Tokarska, Partner & adwokat, SK&S Legal
 • Paweł Szaciłło, Head of engineering consulting, Hoogells
 • Kamil Wilde, Wiceprezes, Urząd Transportu Kolejowego

Moderator: Maciej Gładyga, Dyrektor, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

16:30

Zakończenie sesji I

16:30

Networking w strefie VIP

18:00

Zakończenie Kongresu

13:30

Wystąpienie: Waloryzacja kontraktów

 • Ludwina Klein, Adwokat, JDP
 • Mariusz Nowakowski, Adwokat, JDP

13:45

Wystąpienie: Yunex – kompleksowe rozwiązania dla miast, dróg i tuneli

 • Sławomir Matla, Menadżer Działu Inżynieryjnego, Yunex
 • Wacław Kurowski, Rozwiązania IUT, Yunex

14:00

Wystąpienie: Wyzwania dla rynku ubezpieczeń w kontekście aktualnej sytuacji gospodarczej oraz wymogów ubezpieczeniowych i gwarancyjnych w kontraktach infrastrukturalnych

 • Rafał Sobczak, Dyrektor biura gwarancji i ubezpieczeń budowlano montażowych, Mentor

14:15

Wystąpienie: Prefabrykaty betonowe w budownictwie infrastrukturalnym

 • Paweł Bartusiak, Betard

14:30

Wystąpienie: Cyfryzacja w infrastrukturze – dlaczego warto się do tego przygotować?

 • Arkadiusz Leśko, Dyrektor rynku – Budownictwo Ogólne i Infrastruktura, Arkance Systems Poland
 • Andrzej Samsonowicz, Technical Sales Specialist AEC CHS/Poland, Autodesk

14:45

DEBATA: Publiczne i prywatne finansowanie inwestycji w czasach wysokiej inflacji

 • Efektywne kryteria pozacenowe oceny ofert w zamówieniach publicznych
 • Wzrost kosztów realizacji inwestycji infrastrukturalnych a waloryzacja kontraktów
 • Możliwości otwarcia sektora publicznego na fundusze prywatne w strategicznych inwestycjach publicznych i energetyce
 • Publiczne inwestycje czy unijne i prywatne środki – alternatywa czy komplementarność?

Paneliści:

 • Radosław Celiński, Członek zarządu – dyrektor ds. finansowych i ekonomicznych, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Robert Dębecki, Dyrektor Departamentu Gwarancji, KUKE
 • Barbara Dzieciuchowicz, Prezes zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
 • Joanna Lech, Dyrektor, Centrum Unijnych Programów Transportowych
 • Anna Łopaciuk, Dyrektor Programu Infrastruktura, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Anna Mróz, Dyrektor Departamentu Budżetu i Projektów UE, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Bartosz Tokarski, Zastępca dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych, EIB
 • Żaneta Urbaniak, Starszy prawnik & adwokat, SK&S Legal

Moderator: Elżbieta Pałys, Redaktor prowadząca, Portal rynekinfrastruktury.pl

15:50

Zakończenie sesji II

15:50

Networking w strefie VIP

18:00

Zakończenie Kongresu

Prelegenci

Adrian Furgalski

Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Łukasz Malinowski

Dyrektor zarządzający, redaktor naczelny, TOR Wydawnictwo

Andrzej Adamczyk

Minister, Ministerstwo Infrastruktury

Hanna Zdanowska

Prezydent Miasta Łodzi, Członek Europejskiego Komitetu Regionów

Tomasz Żuchowski

p.o. Generalnego Dyrektora, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Barbara Dzieciuchowicz

Prezes zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

Joanna Lech

Dyrektor, Centrum Unijnych Programów Transportowych

Patrycjusz Wyżga

Dziennikarz, Wirtualna Polska

Marita Szustak

Prezes zarządu, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

Renata Mordak

Członkini zarządu, Multiconsult Polska

Żaneta Urbaniak

Starszy prawnik & adwokat, SK&S Legal

Konrad Popławski

Koordynator Projektu Powiązania gospodarcze w regionie, Ośrodek Studiów Wschodnich

prof. nadzw. dr hab. Przemysław Drapała

Partner zarządzający & radca prawny, JDP

Ludwina Klein

Adwokat, JDP

Paweł Wac

Prezes, Infra Silesia

Sławomir Barczak

Dyrektor Obszaru Infrastruktury, Mostostal Warszawa

Katarzyna Paczuska-Tokarska

Partner & adwokat, SK&S Legal

dr Łukasz Wyszomirski

Partner & adwokat, SK&S Legal

Piotr Subczak

Dyrektor Oddziału Zachód Budownictwa Inżynieryjnego, Skanska

Wojciech Średniawa

Główny projektant i architekt krajobrazu, POLBRUK

Daniel Grzegorski

Zastępca dyrektora handlowego, PPMB Bosta-Beton

Paweł Tokarz

Technolog & kierownik Laboratorium Regionalnego, PPMB Bosta-Beton

Marcin Szerszeń

Wiceprezes zarządu, ONDE

Hubert Nowak

Prezes, Urząd Zamówień Publicznych

Anna Łopaciuk

Dyrektor Programu Infrastruktura, Bank Gospodarstwa Krajowego

Wieńczysław Gawęda

Prezes, Zielone Ekrany

Rafał Sobczak

Dyrektor biura gwarancji i ubezpieczeń budowlano montażowych, Mentor

Jerzy Lejk

Prezes zarządu, Metro Warszawskie

Jakub Majewski

Prezes zarządu, Fundacja Pro Kolej

Maciej Gładyga

Dyrektor, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

Wojciech Jakóbik

Redaktor naczelny, Biznes Alert

Adam Juretko

Dyrektor zarządzający, Alstom ZWUS

Jacek Piechota

Prezes, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

Edyta Sikorska-Gałecka

Head of claim management, Radca prawny, Hoogells

Paweł Szaciłło

Head of engineering consulting, Hoogells

Robert Dębecki

Dyrektor Departamentu Gwarancji, KUKE SA

Andrzej Samsonowicz

Technical Sales Specialist AEC CHS/Poland, Autodesk

Arkadiusz Leśko

Dyrektor rynku – Budownictwo Ogólne i Infrastruktura, Arkance Systems Poland

Emilia Błach

Dyrektor Działu Ofertowo-Projektowego, Soletanche Polska

Łukasz Górny

Dyrektor Departamentu Rozwoju & radca prawny, EIB

Bartosz Tokarski

Zastępca dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych, EIB

Sławomir Matla

Menadżer Działu Inżynieryjnego, Yunex

Wacław Kurowski

Rozwiązania IUT, Yunex

Maciej Mysona

Dyrektor rozwoju biznesu – rynek miejski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Tomasz Kwieciński

p.o. Dyrektora Oddziału, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Daniel Słowikowski

Dyrektor Zespołu Robót Geotechnicznych, Polbud-Pomorze

Krzysztof Laskowski

Członek zarządu, PORR

Ireneusz Merchel

Prezes zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe

Arnold Bresch

Członek zarządu – dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe

Piotr Majerczak

Członek zarządu – dyrektor ds. utrzymania infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe

Artur Popko

Prezes zarządu, Budimex

Maciej Olek

Dyrektor budownictwa kolejowego, Budimex

Rejestracja:

Standard

Standard

0

PLN netto

Standard
 • Wymagana akredytacja
 • Welcome Pack
 • Udział w konferencji
 • Dostęp do stoisk targowych
 • Dostęp do prezentacji
VIP

VIP

1290

PLN netto

VIP
 • Udział w konferencji
 • Welcome Pack
 • Dostęp do stoisk targowych
 • Dostęp do prezentacji
 • Dostęp do strefy VIP
 • Pakiet cateringowy
 • Networking

Poprzednia edycja​

W ubiegłorocznej edycji wzięło udział prawie 60 panelistów i prelegentów, a w sumie Kongres gościł aż 400 uczestników. Przewodnimi tematami debat były kondycja branży infrastrukturalnej w ówczesnych realiach gospodarczych, plany inwestycyjne, relacje między inwestorem a wykonawcą, finansowanie inwestycji i sytuacja kadrowa. W ramach Kongresu odbyło się również Forum Obiektów Infrastruktury Mostowej i Tunelowej.

+
Uczestników
Partnerów
+
Prelegentów, panelistów, moderatorów

Miejsce wydarzenia:

Centrum Nauki Kopernik

Budynek położony jest przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 20

Lotnisko – Warszawa Okęcie – 14 km
Dworzec kolejowy – Warszawa Centralna – 3 km
Dworzec kolejowy – Warszawa Powiśle – 1,6 km
Stacja II linii metra – Metro Centrum Nauki – 300 m

Adres:
Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeże Kościuszkowskie 20,
00-390 Warszawa

Kontakt:

Rejestracja

W razie pytań dotyczących uczestnictwa w kongresie zapraszamy do kontaktu:

Weronika Iwańska

tel: 539 525 030

email: weronika.iwanska@tor-wydawnictwo.pl

Partnerstwo

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze Partnera prosimy o kontakt:

Iwona Basa

tel: 728 518 765

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

 

Program

Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta prosimy o kontakt

Jacek Płaza

tel: 532 851 567

email: jacek.plaza@tor-wydawnictwo.pl

Organizatorzy:

Obserwuj nas

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata kolei!