Adrian Kozłowski

Menadżer, Sprzedaż - Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, BFF Banking Group