Anna Kornecka

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii