Arkadiusz Leśko

Dyrektor rynku – Budownictwo Ogólne i Infrastruktura, Arkance Systems Poland