Bartosz Tokarski

Zastępca dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych, EIB