Daniel Słowikowski

Dyrektor Zespołu Robót Geotechnicznych, Polbud-Pomorze