dr Damian Kaźmierczak

Główny Ekonomista, Polski Związek Pracodawców Budownictwa