Edmund Cumber

Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych, PKO Bank Polski