Hanna Zdanowska

Prezydent Miasta Łodzi, Członek Europejskiego Komitetu Regionów