Konrad Popławski

Koordynator Projektu Powiązania gospodarcze w regionie, Ośrodek Studiów Wschodnich