Krzysztof Jelonek

Dyrektor Oddziału Wschód Budownictwa Inżynieryjnego, Skanska