Maciej Gładyga

Dyrektor, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego