Maciej Gładyga

Dyrektor Biura, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego