Maciej Olek

Dyrektor Budownictwa Kolejowego, Budimex