Mariusz Ejsmont

Wiceprezes Zarządu LUG S.A. oraz członek Zarządu LUG Light Factory Sp. z o.o.