Mariusz Szmyd

Dyrektor Operacyjny, SUEZ Consulting – SAFEGE