Paweł Kułaga

Przewodniczący Komitetu ds. Migracji i Zatrudnienia, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza