Piotr Bujak

Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych, PKO Bank Polski