Piotr Mika

Dyrektor Budownictwa Inżynieryjnego, Warbud