Piotr Subczak

Dyrektor Obszaru Budownictwa Inżynieryjnego Wrocław-Poznań, Skanska