Piotr Świecki

Dyrektor Budownictwa Energetycznego, Budimex