Partnerzy 2022

Organizatorzy:

Partner Złoty:

Partner Srebrny:

Partner Brązowy:

Partner:

Partner Projektowy:

Partner Geotechniczny:

Partner Strategiczny:

Partner Prawny:

Patronat Merytoryczny:

Patronat Medialny:

Agenda 2022

9:00

Rejestracja uczestników

10:00

Rozpoczęcie Kongresu

 • Adrian Furgalski, Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Przewodniczący Railway Business Forum

10:10

Wystąpienie otwierające

 • Tomasz Buczyński, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury

10:25

DEBATA OTWARCIA: Realia gospodarcze vs. Sytuacja w branży Infrastruktury

Debata podczas której zostaną omówione najważniejsze aspekty funkcjonowania rynku infrastruktury w Polsce. Agresja Rosji na Ukrainę, problem inflacyjny w branży, wyzwania związane z zapewnieniem środków na nowe projekty, ocena sytuacji na rynku pracy–  o tych i wielu innych aspektach porozmawiają uczestnicy panelu reprezentujący najważniejsze podmioty na rynku infrastruktury

 

Paneliści:

 • Emilia Błach, Dyrektor Działu Projektowo-Ofertowego, Soletanche Polska
 • Jerzy Lejk, Prezes Metra Warszawskiego
 • Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Jacek Piechota, Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej
 • Artur Popko, Prezes Zarządu, Budimex
 • Paweł Wac, Prezes Infra Silesia
 • Jarosław Sroka, Radca Prawny, Partner BSJP
 • Krzysztof Struzik, Członek Zarządu, Dyrektor Sprzedaży, Alstom w Polsce
 • Wojciech Trojanowski, Członek Zarządu, STRABAG
 • Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Moderator: Patrycjusz Wyżga, dziennikarz ekonomiczny

12:00

Przerwa techniczna

12:15

DEBATA STRATEGICZNA: Plany inwestycyjne - stan obecny i przyszłość

 • Czy i jak bardzo korygować plany dotyczące inwestycji infrastrukturalnych?
 • Jak wygląda realizacja inwestycji transportowych (drogi, kolej) w Polsce w 2022 r.?
 • Inwestycje w ramach Polskiego Ładu
 • Inwestycje drogowe i kolejowe wokół CPK, w tym Koleje Dużych Prędkości
 • Możliwości finansowania kontraktów JST realizowanych w ramach Polskiego Ładu

Paneliści:

 • Krzysztof Jelonek, Dyrektor Oddziału Wschód Budownictwa Inżynieryjnego, Skanska
 • Adrian Kozłowski,, Menadżer, Sprzedaż - Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, BFF Banking Group
 • Anna Łopaciuk, Dyrektor Programu Infrastruktura, Transport i Logistyka, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Renata Mordak, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Transportu, Multiconsult Polska
 • Mariusz Szmyd, Dyrektor Operacyjny, Zastępca Dyrektora Generalnego, SAFEGE Polska
 • Marita Szustak, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Transportu Lądowego
 • Zbyszko Wizner, Starszy Partner w SK&S, Radca Prawny, Doradca Podatkowy
 • Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Moderator: Łukasz Malinowski, Dyrektor Zarządzający, Redaktor Naczelny, TOR Wydawnictwo

13:40

Przerwa techniczna / Lunch

14:25

SESJE RÓWNOLEGŁE

SALA I:  Realizacja inwestycji

SALA II:  Finansowanie inwestycji

SALA III: Forum Obiektów Infrastruktury Mostowej i Tunelowej

14:25

Aktualne problemy z wzrostem cen i dostępnością materiałów – wyzwania dla wykonawców i inwestorów. Możliwe sposoby rozwiązania problemu.

 • Krzysztof Kowalczyk, Partner, BSJP

14:45

DEBATA: Relacje na linii generalny wykonawca – inwestor. Szansa na dialog czy wciąż dwa monologi?

 • Waloryzacja i rewaloryzacja kontraktów budowlanych
 • Roszczenia w sporach budowlanych
 • Problematyka aukcji zniżkowych w przetargach na roboty budowlane oraz postulowane zmiany w zamówieniach publicznych

W gronie panelistów:

 • Arnold Bresch, Członek Zarządu , Dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
 • Cezary Łysenko, Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego, Budimex
 • Anna Oleksiewicz, Prezes, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów
 • Żaneta Urbaniak, Starszy Prawnik w SK&S, Adwokat
 • Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Moderator: Maciej Gładyga, Dyrektor Zarządzający, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

15:45

DEBATA: Sytuacja kadrowa w branży infrastruktury. Stan obecny oraz czekające wyzwania

 • Czy rynek pracy staje się wąskim gardłem w realizacji inwestycji infrastrukturalnych?
 • Jak zapewnić zasoby niezbędne do realizacji kontraktów w obliczu kurczącej się ilości pracowników z Ukrainy?
 • Wyzwania związane z zatrudnianie cudzoziemców

W gronie panelistów:

 • Agnieszka Fedor, Partner w SK&S, Adwokat
 • Konrad Wyrwas, Dyrektor Ds. Strategii Rozwoju i PR, Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 • Andrzej Kubisiak, Zastępca Dyrektora, Polski Instytut Ekonomiczny
 • Paweł Kułaga, Przewodniczący Komitetu ds. Migracji i Zatrudnienia, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

Moderator: Tomasz Jakubiak, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

16:35

Zakończenie sesji

14:25

DEBATA: Równowaga w podejściu do finansowania inwestycji drogowych i kolejowych

 • W którym kierunku zmierzają inwestycje w infrastrukturę transportową w Polsce?
 • Jak wzmacniać harmonijny i równomierny rozwój szlaków kolejowych i drogowych?

Paneliści:

 • Barbara Dzieciuchowicz, Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
 • Adrian Furgalski, Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Przewodniczący Railway Business Forum
 • Piotr Kledzik, Prezes Zarządu, PORR S.A.
 • Rafał Leszczyński, Prezes Zarządu, Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów"
 • Andrzej Massel, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa
 • Jakub Majewski, Prezes Zarządu, Fundacja Pro Kolej
 • Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Maciej Olek, Dyrektor Budownictwa Kolejowego, Budimex

Moderator: Michał Litwin, Dyrektor Generalny, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych

15:45

Zakończenie sesji

14:25

WYSTĄPIENIE: Drążenie tuneli metodą TBM

 • Paweł Kraciuk, Sales Engineer, Herrenknecht AG

14:45

WYSTĄPIENIE: Trwałość jako podstawowe kryterium oceny obiektów mostowych

 • prof. IBDiM dr hab. inż. Janusz Rymsza, Zastępca Dyrektora Instytut Badawczy Dróg i Mostów

15:05

DEBATA: Realizacja inwestycji infrastruktury mostowej i tunelowej w obecnym otoczeniu technologicznym prawnym i biznesowym. Szanse i bariery

 • Rozwój technologii budownictwa mostowego i tunelowego. Co niesie przyszłość?
 • Wpływ programu „Dostępność plus” na proces inwestycyjno-budowlany obiektów inżynierskich i inżynieryjnych

W gronie panelistów:

 • Paweł Engel, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania, Centrum Unijnych Programów Transportowych
 • Łukasz Majchrzak, Biuro Projektów Metroprojekt
 • prof. IBDiM dr hab. inż. Janusz Rymsza, Zastępca Dyrektora Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • Dymitr Petrow-Ganew, Area Sales Manager, Central & East Europe, Herrenknecht AG

Moderator: Elżbieta Pałys, Redaktor prowadząca, portal rynekinfrastruktury.pl

16:00

Zakończenie sesji

Prelegenci 2022

Rada Programowa

Poprzednie edycje

Po roku przerwy IX Kongres Infrastruktury Polskiej – jedno z najważniejszych cyklicznych wydarzeń dla przedstawicieli branży budowlanej i transportowej – odbył się w formule hybrydowej tj. z udziałem dozwolonej przepisami liczby publiczności  oraz transmisją online. 

 

+
Wyświetleń łącznie
Łączny czas oglądania w minutach
+
Liczba uczestników w formie stacjonarnej
+
Liczba odbiorców online w czasie rzeczywistym

Kontakt:

Miejsce Kongresu:

Organizatorzy:

Obserwuj nas

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata kolei!

COVID 19 Bezpieczeństwo:

W trosce o bezpieczeństwo uczestników X edycji Kongresu Kolejowego w Centrum Nauki Kopernik, zadbamy o najwyższą jakość i dotrzymanie warunków nie zagrażających zdrowiu uczestników.

Wśród procedur, zapewniających ochronę znajdują się m.in.:

• Mierzenie temperatury uczestników przy wejściu do obiektu

• Obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy przez uczestników

• zapewnienie zwiększonej fizycznej odległości między uczestnikami Wydarzenia wynoszącej min. 2 m,

• uniemożliwienie samodzielnego wyboru miejsca przez uczestnika Wydarzenia (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)

• zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach

• uzyskanie od każdego uczestnika Wydarzenia obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na Wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

• dostosowanie funkcjonowania recepcji podczas Wydarzenia do zasad obowiązujących w Centrum konferencyjnym,

• prowadzenie listy uczestników wydarzenia, a także listy personelu, zawierających dane osobowe i dane kontaktowe,

• umożliwienie wcześniejszej rejestracji online oraz maksymalnego uproszczenia czynności operacyjnych recepcji Wydarzenia (ograniczenie czasu przebywania w strefie recepcji do minimum),

• wyposażenie obsługi Wydarzenia w środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

• bieżącą dezynfekcję (nie rzadziej niż co godzinę) powierzchni lady recepcyjnej w rejestracji lub punkcie obsługi uczestników Wydarzenia.

• zakaz stosowania rozwiązań bufetowych,

• serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę Wydarzenia,

• wyznaczenie odległość między blatami stolików (od ich brzegów) min. 2 m,

• dezynfekcja stolików po każdej osobie (oznaczenie zdezynfekowanych stolików napisem: „zdezynfekowano”),

• świadczenie usług cateringowych na podstawie aktualnie obowiązujących zasad dotyczących restauracji.

• Dezynfekcja wniesionych do budynku akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego.

• Większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (toalety, uchwyty, poręcze, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc

• Obszar służacy odizowlowaniu uczestnikó w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby