Anna Łopaciuk

Dyrektor programu infrastruktura, transport i logistyka, Bank Gospodarstwa Krajowego