Anna Łopaciuk

Dyrektor Programu Infrastruktura, Transport i Logistyka, Bank Gospodarstwa Krajowego