W tym roku tematyka skupi się m.in. na takich kwestiach, jak efektywność procesu inwestycyjnego w Polsce w nowej rzeczywistości politycznej, znaczenie, rozbudowa i ochrona infrastruktury krytycznej, zrównoważone budownictwo drogowe, ochrona polskiego rynku budownictwa, infrastruktura kolejowa, kadry inżynierskie a cyfryzacja budownictwa czy efektywne i stabilne finansowanie inwestycji.

Spodziewamy się udziału w Kongresie najważniejszych instytucji, firm i stowarzyszeń związanych z branżą budownictwa infrastrukturalnego. Podczas zeszłorocznej edycji kongresu gościliśmy ponad 500 uczestników reprezentujących władze centralne i samorządowe różnego szczebla, inwestorów i  generalnych wykonawców, stowarzyszenia branżowe czy świat nauki oraz innych uczestników rynku infrastruktury.

Główne tematy kongresu:

Kadry inżynieryjne a cyfryzacja budownictwa

Efektywność procesu inwestycyjnego

Znaczenie, rozbudowa i ochrona infrastruktury krytycznej

Zrównoważone budownictwo drogowe

Budowa infrastruktury kolejowej z korzyścią dla pasażera

Partnerzy:

Organizatorzy:

Partner Złoty:

Partner Srebrny:

Partner Brązowy:

Partner Badawczy:

Partner Prawny:

Partner Projektowy:

Partner Systemów Sterowania:

Partner Ubezpieczeniowy:

Patronat Medialny:

Patronat Medialny:

8:00

Rejestracja uczestników

SESJA PLENARNA

9:00

Wystąpienie otwierające

 • Andrzej Adamczyk, Minister, Ministerstwo Infrastruktury

9:15

Wystąpienie: Prezentacja raportu „Polsko-ukraińskie relacje transportowe”

 • Adrian Furgalski, Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

9:30

DEBATA OTWARCIA: Jakich zmian potrzebują inwestycje infrastrukturalne w Polsce?

 • Czy inwestycje drogowe i kolejowe są przewymiarowane?
 • Relacja popytu i podaży – możliwości kadrowe, logistyka i potencjał producencko-materiałowy
 • Realizacja inwestycji infrastrukturalnych z perspektywy samorządu
 • Korekta Strategii Rozwoju Transportu czy nowy dokument?
 • Skoordynowany plan zamówień publicznych dla wielu publicznych zamawiających i inwestorów: ambitne plany inwestycyjne a możliwości rynku wykonawczego

Paneliści:

 • Emilia Błach, Dyrektor Działu Ofertowo-Projektowego, Soletanche Polska
 • Ryszard Kaptur, Prezes zarządu, Polbud-Pomorze
 • Jerzy Lejk, Prezes zarządu, Metro Warszawskie
 • Ireneusz Merchel, Prezes zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Artur Popko, Prezes zarządu, Budimex
 • Piotr Subczak, Dyrektor Oddziału Zachód Budownictwa Inżynieryjnego, Skanska
 • Żaneta Urbaniak, Starszy prawnik & adwokat, SK&S Legal
 • Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi, Członek Europejskiego Komitetu Regionów
 • Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Moderator: Łukasz Malinowski, Dyrektor zarządzający, redaktor naczelny, TOR Wydawnictwo

10:40

Przerwa networkingowa

11:00

Wystąpienie: Największe prawne, finansowe, organizacyjne i techniczne wyzwania dla wykonawców inwestycji infrastrukturalnych na kolejne 2-3 lata

 • prof. nadzw. dr hab. Przemysław Drapała, Partner zarządzający & radca prawny, JDP

11:20

Wystąpienie: Prezentacja publikacji „Miasto dla ludzi. Zrównoważona mobilność w planowaniu przestrzennym”

 • Maciej Mysona, Dyrektor rozwoju biznesu – rynek miejski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

11:30

DEBATA STRATEGICZNA: Trendy, wyzwania i szanse na rynku infrastruktury

 • Certyfikacja wykonawców: pieniądze mają narodowość. Jakie wprowadzić mechanizmy ochrony rynku przed ekspansją firm spoza UE i NATO w Polsce?
 • Cyberbezpieczeństwo jako rosnące wyzwanie na rynku infrastruktury
 • Odbudowa Ukrainy
 • Wpływ geopolitycznych zmian na konieczne inwestycje infrastrukturalne
 • Przepustowość terminali przeładunkowych i polskich granic a nowe kierunki transportu

Paneliści:

 • Arnold Bresch, Członek zarządu – dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Łukasz Górny, Dyrektor Departamentu Rozwoju & radca prawny, EIB
 • Adam Juretko, Dyrektor zarządzający, Alstom ZWUS
 • Krzysztof Laskowski, Członek zarządu, PORR
 • Jacek Piechota, Prezes, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
 • Konrad Popławski, Koordynator projektu Powiązania gospodarcze w regionie, Ośrodek Studiów Wschodnich
 • Edyta Sikorska-Gałecka, Head of claim management, Radca prawny, Hoogells
 • Marcin Szerszeń, Wiceprezes zarządu, ONDE
 • Marita Szustak, Prezes zarządu, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Paweł Wac, Prezes, Infra Silesia
 • Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Moderator: Patrycjusz Wyżga, Dziennikarz, Wirtualna Polska

13:00

Przerwa techniczna / Lunch VIP

13:30

Wystąpienie: Efektywna zieleń w inwestycjach i infrastrukturze

 • Wieńczysław Gawęda, Prezes, Zielone Ekrany

13:45

Wystąpienie: Perspektywy i wyzwania nowoczesnego budownictwa inżynieryjnego

 • Daniel Grzegorski, Zastępca dyrektora handlowego, PPMB Bosta-Beton
 • Paweł Tokarz, Technolog & kierownik Laboratorium Regionalnego, PPMB Bosta-Beton

14:00

Wystąpienie: Czas na nową przestrzeń miejską

 • Wojciech Średniawa, Główny projektant i architekt krajobrazu, POLBRUK

14:15

Wystąpienie: Innowacyjne metody głębokiego fundamentowania obiektów inżynierskich, w tym kolejowych

 • Daniel Słowikowski, Dyrektor Zespołu Robót Geotechnicznych, Polbud-Pomorze

14:30

DEBATA: Zielona infrastruktura na kolei, drogach i morzu

 • Budowa infrastruktury wspierającej offshore
 • Transformacja energetyczna na drogach – bariery i wyzwania
 • Rola infrastruktury kolejowej w niskoemisyjnym transporcie
 • Potencjał transportu morskiego i portów wobec nowych kierunków handlu

Paneliści:

 • Anna Latuszek, Zastępca Dyrektora Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Tomasz Kwieciński, p.o. Dyrektora Oddziału, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Piotr Majerczak, Członek zarządu – dyrektor ds. utrzymania infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Renata Mordak, Członkini zarządu, Multiconsult Polska
 • dr Łukasz Wyszomirski, Partner & adwokat, SK&S Legal

Moderator: Wojciech Jakóbik, Redaktor naczelny, Biznes Alert

15:15

Wystąpienie: Realizacja drogi ekspresowej S19 na odcinku Rzeszów Południe-Babica z tunelem T1. Założenia i wyzwania dotyczące realizacji drogi ekspresowej we fliszu karpackim

 • Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury, Mostostal Warszawa

15:30

DEBATA: Kolej: dynamiczny rozwój czy niewykorzystywany potencjał?

 • Efektywność i użyteczność inwestycji kolejowych
 • Aktualizacja projektów i studiów wykonalności, które nie odpowiadają współczesnym potrzebom
 • CPK i PLK: współpraca czy konkurencja? Jak koordynować?
 • Przepustowość na granicy z Ukrainą

Paneliści:

 • Arnold Bresch, Członek Zarządu – dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Jakub Majewski, Prezes zarządu, Fundacja Pro Kolej
 • Maciej Olek, Dyrektor budownictwa kolejowego, Budimex
 • Katarzyna Paczuska-Tokarska, Partner & adwokat, SK&S Legal
 • Paweł Szaciłło, Head of engineering consulting, Hoogells
 • Kamil Wilde, Wiceprezes, Urząd Transportu Kolejowego

Moderator: Maciej Gładyga, Dyrektor, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

16:30

Zakończenie sesji I

16:30

Networking w strefie VIP

18:00

Zakończenie Kongresu

13:30

Wystąpienie: Waloryzacja kontraktów

 • Ludwina Klein, Adwokat, JDP
 • Mariusz Nowakowski, Adwokat, JDP

13:45

Wystąpienie: Yunex – kompleksowe rozwiązania dla miast, dróg i tuneli

 • Sławomir Matla, Menadżer Działu Inżynieryjnego, Yunex
 • Wacław Kurowski, Rozwiązania IUT, Yunex

14:00

Wystąpienie: Wyzwania dla rynku ubezpieczeń w kontekście aktualnej sytuacji gospodarczej oraz wymogów ubezpieczeniowych i gwarancyjnych w kontraktach infrastrukturalnych

 • Rafał Sobczak, Dyrektor biura gwarancji i ubezpieczeń budowlano montażowych, Mentor

14:15

Wystąpienie: Prefabrykaty betonowe w budownictwie infrastrukturalnym

 • Paweł Bartusiak, Betard

14:30

Wystąpienie: Cyfryzacja w infrastrukturze – dlaczego warto się do tego przygotować?

 • Arkadiusz Leśko, Dyrektor rynku – Budownictwo Ogólne i Infrastruktura, Arkance Systems Poland
 • Andrzej Samsonowicz, Technical Sales Specialist AEC CHS/Poland, Autodesk

14:45

DEBATA: Publiczne i prywatne finansowanie inwestycji w czasach wysokiej inflacji

 • Efektywne kryteria pozacenowe oceny ofert w zamówieniach publicznych
 • Wzrost kosztów realizacji inwestycji infrastrukturalnych a waloryzacja kontraktów
 • Możliwości otwarcia sektora publicznego na fundusze prywatne w strategicznych inwestycjach publicznych i energetyce
 • Publiczne inwestycje czy unijne i prywatne środki – alternatywa czy komplementarność?

Paneliści:

 • Radosław Celiński, Członek zarządu – dyrektor ds. finansowych i ekonomicznych, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Robert Dębecki, Dyrektor Departamentu Gwarancji, KUKE
 • Barbara Dzieciuchowicz, Prezes zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
 • Joanna Lech, Dyrektor, Centrum Unijnych Programów Transportowych
 • Anna Łopaciuk, Dyrektor Programu Infrastruktura, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Anna Mróz, Dyrektor Departamentu Budżetu i Projektów UE, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Bartosz Tokarski, Zastępca dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych, EIB
 • Żaneta Urbaniak, Starszy prawnik & adwokat, SK&S Legal

Moderator: Elżbieta Pałys, Redaktor prowadząca, Portal rynekinfrastruktury.pl

15:50

Zakończenie sesji II

15:50

Networking w strefie VIP

18:00

Zakończenie Kongresu

Agenda:

8:00 

Rejestracja uczestników 

SESJA PLENARNA 

9:00 

Wystąpienie otwierające 

 • Władysław Kosiniak-Kamysz, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej 

9:30 

Wystąpienie otwierające 

 • Adrian Furgalski, Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR 

9:35 

DEBATA OTWARCIA: Efektywność procesu inwestycyjnego w Polsce w nowej rzeczywistości politycznej 

 • Przegląd programów inwestycyjnych i weryfikacja projektów znajdujących się w realizacji 
 • Jak realizować najważniejsze projekty infrastrukturalne, żeby zmianę odczuli jego użytkownicy – obywatele, pasażerowie i firmy? 
 • Przewlekłość procesu u publicznych zamawiających 
 • Opóźnienia w procesie projektowania i studiów wykonalności 
 • Reformy prawa regulujące obszar budownictwa, mające na celu usprawnianie procesów projektowych i realizacyjnych 

Paneliści: 

 • Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes zarządu, Mostostal Warszawa 
 • Filip Czernicki, Prezes zarządu, Centralny Port Komunikacyjny 
 • Adrian Furgalski, Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR  
 • Ryszard Kaptur, Prezes zarządu, Polbud-Pomorze 
 • Piotr Kledzik, Prezes zarządu, PORR 
 • Andrzej Ślewiński, Dyrektor budownictwa kolejowego, Strabag 
 • Rafał Leszczyński, Prezes zarządu, Grupa KZN Bieżanów 
 • Piotr Malepszak, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury 
 • Maciej Olek, Dyrektor budownictwa kolejowego, Budimex 

Moderator: Łukasz Malinowski, Redaktor naczelny & dyrektor zarządzający, TOR Wydawnictwo 

10:50 

Wystąpienie: Technologie asfaltowe wspierające zieloną gospodarkę  

 •     Wiktoria Baranowska, Dyrektor, Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji, ORLEN Asfalt 

11:10 

DEBATA STRATEGICZNA: Znaczenie, rozbudowa i ochrona infrastruktury krytycznej. Czy powinniśmy się śpieszyć? 

 • Schrony i zmiana prawa budowlanego 
 • Ochrona kluczowych obiektów i węzłów komunikacyjnych 
 • Rola polskich portów i stan infrastruktury dostępowej 
 • Znaczenie i przepustowość infrastruktury kolejowej, zasilanie i zdolności wykonawcze 
 • Energetyka atomowa – udział polskich firm w projekcie jądrowym 
 • Projektowanie i budowanie elektrowni jądrowej 

Paneliści: 

 • Adam Juretko, Członek zarządu, ALSTOM Polska
 • Wiesław Leśniakiewicz, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Piotr Malepszak, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury 
 • Artur Marcinkiewicz, Prezes zarządu, Zakłady Automatyki Kombud
 • Marcin Mochocki, Członek zarządu – dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Jan Jakub Szczyrek, Członek zarządu, MindMade, GRUPA WB 
 • mec. Żaneta Urbaniak, Starszy prawnik & adwokat, SK&S 

Moderator: Patrycjusz Wyżga, Dziennikarz, Wirtualna Polska 

12:00 

Przerwa kawowa 

12:15 

Wystąpienie: Nowoczesna budowa tuneli kolejowych i drogowych w technologii TBM oraz przejść ewakuacyjnych metodą zmechanizowaną 

 • Dymitr Petrow-Ganew, Dyrektor sprzedaży Europy Środkowej i Wschodniej, Herrenknecht AG 

12:30 

Wystąpienie: Rozstrzyganie sporów w sporach infrastrukturalnych. Sąd powszechny, arbitraż, mediacja, koncyliacja? Jak się w tym poruszać i nie zgłupieć – porady praktyczne 

 • mec. Krzysztof Kowalczyk, Radca prawny, BSJP bnt 

12:45 

DEBATA: Zrównoważone budownictwo drogowe: dekarbonizacja, zielone zamówienia i taksonomia 

Partner debaty: ORLEN Asfalt 

 • Inwestycje drogowo-komunikacyjne w dużych miastach Polski, inwestycje samorządowe, inwestycje na drogach wojewódzkich 
 • Obowiązki formalne wynikające z unijnych regulacji 
 • Certyfikacja i odpady w drogownictwie 
 • Kryteria zielonych zamówień publicznych w UE dotyczące projektowania, budowy i utrzymania dróg 
 • Jak ograniczać oddziaływanie sektora budownictwa drogowego na środowisko naturalne? 
 • Pomiar śladu węglowego i obniżenie emisji z transportu materiałów ciężkich 

Paneliści: 

 • Wiktoria Baranowska, Dyrektor, Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji, ORLEN Asfalt 
 • Janusz Bohatkiewicz, Dyrektor, Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
 • Barbara Dzieciuchowicz, Prezes zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa 
 • Artur Gaszewski, Dyrektor naczelny & członek zarządu, Keller Polska 
 • Tomasz Kwieciński, Radca generalnego dyrektora, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Moderator: Tomasz Dominiak, PR Manager, KomunikaTOR 

13:35 

Przerwa techniczna / Lunch VIP 

Wybierz sesję równoległą aby zobaczyć szczegółową agendę:

14:10 

Wystąpienie: Efektywne wykorzystanie przestrzeni miejskiej z GRAND VERTICAL PARKING – automatyczny, pionowy parking 

 • Marcin Karkut, Product Manager, Grupa GRAND 

14:25 

DEBATA: Ochrona polskiego rynku budownictwa, certyfikacja firm wykonawczych i podwykonawczych 

 • Czy powinniśmy nadal być najbardziej otwartym rynkiem budowlanym w Europie? 
 • Jakość projektów krajowych firm 
 • Wpływ konkurencji spoza UE i NATO na polski rynek budowlany: ceny (dumpingowe czy konkurencyjne?), know-how, omijanie regulacji, efekt dla końcowego klienta 
 • Dobre praktyki z zagranicy 
 • Eksport usług budowlanych – kompetencje i zasoby polskich firm. Perspektywiczne rynki dla ekspansji 

Paneliści: 

 • Dariusz Blocher, Prezes zarządu, Unibep 
 • Anna Łopaciuk, Dyrektor programu infrastruktura, transport i logistyka, Bank Gospodarstwa Krajowego 
 • Piotr Majerczak, Dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe 
 • Maciej Olek, Dyrektor budownictwa kolejowego, Budimex 
 • Anna Oleksiewicz, Prezes zarządu, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów 
 • Jarosław Sroka, Partner, Head of Infrastructure and Public Procurement, BSJP bnt 
 • Marcin Szerszeń, Wiceprezes zarządu, ONDE 
 • Marita Szustak, Prezes zarządu, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego 

Moderator: Elżbieta Pałys, Redaktor prowadząca, rynekinfrastruktury.pl 

15:45 

Wystąpienie: System kontroli platform transportowych 

 • Tomasz Majkusiak, Project manager, Geotronics Dystrybucja 

16:00 

DEBATA: Budowa infrastruktury kolejowej z korzyścią dla pasażera 

 • Potrzeby w zakresie infrastruktury kolejowej w Polsce wynikające z wzrostu przewozów pasażerskich 
 • Rozwój infrastruktury ukierunkowany bezpośrednio na budowę, rewitalizację i utrzymanie bocznic kolejowych oraz terminali kolejowych 
 • Efektywne inwestycje w infrastrukturę kolejową? Jak uniknąć „złotych klamek”, a równocześnie nie tworzyć wąskich gardeł? 
 • Transport intermodalny i przewóz towarów – jak uwolnić potencjał branży? 

Paneliści: 

 • Rafał Banaszkiewicz, Dyrektor – pełnomocnik zarządu ds. przygotowania inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe 
 • Paweł Engel, Dyrektor Departamentu Analiz Transportowych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
 • Jakub Majewski, Prezes, Fundacja ProKolej 
 • Konrad Wyrwas, Dyrektor ds. Strategii Rozwoju, Polski Związek Pracodawców Budownictwa 

Moderator: Maciej Gładyga, Dyrektor zarządzający, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego 

17:00 

Zakończenie sesji I 

 

14:05 

Podpisanie porozumienia między Politechniką Krakowską a Zespołem Doradców Gospodarczych TOR ws. szkoleń kadr 

14:15 

Wystąpienie: AI w budownictwie 

 • mec. Agata Szeliga, Partner & radca prawny, SK&S 

14:30 

DEBATA: Kadry inżynieryjne a cyfryzacja budownictwa, zarządzanie informacją i BIM 

 • BIM – brak standardów wykonawczych, spójnej strategii i koordynacji między instytucjami na szczeblu centralnym 
 • Sztuczna inteligencja w budownictwie – obniżenie kosztów, usprawnienie procesów, wpływ na rynek pracy, zagrożenia 
 • Kompetencje cyfrowe doświadczonych inżynierów a niedobory młodych inżynierów 
 • Rynek pracy: depopulacja, spadająca atrakcyjność zawodu inżyniera z uprawnieniami 
 • Jakość kadr w administracji i u publicznych zamawiających 
 • Perspektywy zmian kosztów pracy i kosztów materiałów budowlanych w perspektywie najbliższego roku 

Paneliści: 

 • Rafał Banaszkiewicz, Dyrektor – pełnomocnik zarządu ds. przygotowania inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe 
 • dr Grzegorz Gancarzewicz, Katedra Matematyki Stosowanej, Politechnika Krakowska 
 • Renata Mordak, Dyrektorka pionu transportu, Członkini zarządu, Multiconsult Polska 
 • Jędrzej Witaszczak, Menedżer działu obsługi inwestycji i zamówień publicznych & radca prawny, DSK Kancelaria 
 • Anna Przyżycka, Główny specjalista BIM, Skanska 
 • Jan Styliński, Prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa 

Moderator: Aleksander Szerner, Prezes, Stowarzyszenie BIM 

15:35 

Wystąpienie: Sztuczna inteligencja w procesie decyzyjnym w budownictwie: Analiza ryzyka, prognozowanie kosztów i optymalizacja projektów 

 • Marta Dziewulska, Partner & dyrektor działu obsługi inwestycji i zamówień publicznych, DSK Kancelaria 

15:50 

DEBATA: Efektywne i stabilne finansowanie inwestycji infrastrukturalnych 

 • Wykorzystanie środków z KPO oraz dodatkowe finansowanie inwestycji kolejowych poza FK, KPO i FEnIKS 
 • Koniec FEnIKS w 2027 r. – jaki może być rynek polskiej infrastruktury po funduszach UE 
 • Zielone finansowanie prywatne (zielone obligacje, ESG itd.) 
 • Waloryzacja kontraktów i wyrównanie warunków pomiędzy sektorami 
 • Budowa pozaunijnego finansowania inwestycji kolejowych – uniknięcie dołków i górek 
 • Granice pojemności gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych a intensywny rozwój polskiego rynku szeroko pojętego budownictwa 

Paneliści: 

 • Joanna Lech, Dyrektor, Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
 • Rafał Leszczyński, Prezes zarządu, Grupa KZN Bieżanów 
 • Anna Łopaciuk, Dyrektor programu infrastruktura, transport i logistyka, Bank Gospodarstwa Krajowego 
 • Marcin Mochocki, Członek zarządu – dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe 
 • Anna Mróz, Dyrektor Departamentu Budżetu i Projektów UE, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
 • Sebastian Kałuża, Dyrektor ds. rozwoju produktu, Nevomo
 • Bartosz Tokarski, Zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych, Lider Praktyki Finansowej, EIB 
 • Magdalena Włodarska, Dyrektor Biura Klienta Strategicznego, Pekao Leasing 

Moderator: Tomasz Dominiak, PR Manager, KomunikaTOR 

17:15 

Zakończenie sesji II 

17:15 

Zakończenie Kongresu 

Prelegenci

Adrian Furgalski

Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Łukasz Malinowski

Redaktor naczelny & dyrektor zarządzający, TOR Wydawnictwo

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej

Patrycjusz Wyżga

Dziennikarz, Wirtualna Polska

Filip Czernicki

Prezes zarządu, Centralny Port Komunikacyjny

Marita Szustak

Prezes zarządu, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

Dymitr Petrow-Ganew

Dyrektor sprzedaży Europy Środkowej i Wschodniej, Herrenknecht AG

Tomasz Majkusiak

Project manager, Geotronics Dystrybucja

Aleksander Szerner

Prezes, Stowarzyszenie BIM

Renata Mordak

Dyrektorka pionu transportu, Członkini zarządu, Multiconsult Polska

mec. Krzysztof Kowalczyk

Radca prawny, BSJP bnt

Jarosław Sroka

Partner, Head of Infrastructure and Public Procurement, BSJP bnt

Marcin Szerszeń

Wiceprezes zarządu, ONDE

Jędrzej Witaszczak

Menedżer działu obsługi inwestycji i zamówień publicznych & radca prawny, DSK Kancelaria

Marta Dziewulska

Partner & dyrektor działu obsługi inwestycji i zamówień publicznych, DSK Kancelaria

Adam Juretko

Członek zarządu, ALSTOM Polska

Tomasz Kwieciński

Radca generalnego dyrektora, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Piotr Malepszak

Podsekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury

Jakub Majewski

Prezes, Fundacja ProKolej

Wiktoria Baranowska

Dyrektor, Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji, ORLEN Asfalt

Ryszard Kaptur

Prezes zarządu, Polbud-Pomorze

Paweł Engel

Dyrektor Departamentu Analiz Transportowych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Anna Przyżycka

Główny specjalista BIM, Skanska