W tym roku tematyka skupi się m.in. na takich kwestiach, jak efektywność procesu inwestycyjnego w Polsce w nowej rzeczywistości politycznej, znaczenie, rozbudowa i ochrona infrastruktury krytycznej, zrównoważone budownictwo drogowe, ochrona polskiego rynku budownictwa, infrastruktura kolejowa, kadry inżynierskie a cyfryzacja budownictwa czy efektywne i stabilne finansowanie inwestycji.

Spodziewamy się udziału w Kongresie najważniejszych instytucji, firm i stowarzyszeń związanych z branżą budownictwa infrastrukturalnego. Podczas zeszłorocznej edycji kongresu gościliśmy ponad 500 uczestników reprezentujących władze centralne i samorządowe różnego szczebla, inwestorów i  generalnych wykonawców, stowarzyszenia branżowe czy świat nauki oraz innych uczestników rynku infrastruktury.

Główne tematy kongresu:

Kadry inżynieryjne a cyfryzacja budownictwa

Efektywność procesu inwestycyjnego

Znaczenie, rozbudowa i ochrona infrastruktury krytycznej

Zrównoważone budownictwo drogowe

Budowa infrastruktury kolejowej z korzyścią dla pasażera

Partnerzy:

Organizatorzy:

Partner Srebrny:

Partner Brązowy:

Partner:

Partner Prawny:

Patronat Medialny:

Patronat Medialny:

8:00

Rejestracja uczestników

SESJA PLENARNA

9:00

Wystąpienie otwierające

 • Andrzej Adamczyk, Minister, Ministerstwo Infrastruktury

9:15

Wystąpienie: Prezentacja raportu „Polsko-ukraińskie relacje transportowe”

 • Adrian Furgalski, Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

9:30

DEBATA OTWARCIA: Jakich zmian potrzebują inwestycje infrastrukturalne w Polsce?

 • Czy inwestycje drogowe i kolejowe są przewymiarowane?
 • Relacja popytu i podaży – możliwości kadrowe, logistyka i potencjał producencko-materiałowy
 • Realizacja inwestycji infrastrukturalnych z perspektywy samorządu
 • Korekta Strategii Rozwoju Transportu czy nowy dokument?
 • Skoordynowany plan zamówień publicznych dla wielu publicznych zamawiających i inwestorów: ambitne plany inwestycyjne a możliwości rynku wykonawczego

Paneliści:

 • Emilia Błach, Dyrektor Działu Ofertowo-Projektowego, Soletanche Polska
 • Ryszard Kaptur, Prezes zarządu, Polbud-Pomorze
 • Jerzy Lejk, Prezes zarządu, Metro Warszawskie
 • Ireneusz Merchel, Prezes zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Artur Popko, Prezes zarządu, Budimex
 • Piotr Subczak, Dyrektor Oddziału Zachód Budownictwa Inżynieryjnego, Skanska
 • Żaneta Urbaniak, Starszy prawnik & adwokat, SK&S Legal
 • Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi, Członek Europejskiego Komitetu Regionów
 • Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Moderator: Łukasz Malinowski, Dyrektor zarządzający, redaktor naczelny, TOR Wydawnictwo

10:40

Przerwa networkingowa

11:00

Wystąpienie: Największe prawne, finansowe, organizacyjne i techniczne wyzwania dla wykonawców inwestycji infrastrukturalnych na kolejne 2-3 lata

 • prof. nadzw. dr hab. Przemysław Drapała, Partner zarządzający & radca prawny, JDP

11:20

Wystąpienie: Prezentacja publikacji „Miasto dla ludzi. Zrównoważona mobilność w planowaniu przestrzennym”

 • Maciej Mysona, Dyrektor rozwoju biznesu – rynek miejski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

11:30

DEBATA STRATEGICZNA: Trendy, wyzwania i szanse na rynku infrastruktury

 • Certyfikacja wykonawców: pieniądze mają narodowość. Jakie wprowadzić mechanizmy ochrony rynku przed ekspansją firm spoza UE i NATO w Polsce?
 • Cyberbezpieczeństwo jako rosnące wyzwanie na rynku infrastruktury
 • Odbudowa Ukrainy
 • Wpływ geopolitycznych zmian na konieczne inwestycje infrastrukturalne
 • Przepustowość terminali przeładunkowych i polskich granic a nowe kierunki transportu

Paneliści:

 • Arnold Bresch, Członek zarządu – dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Łukasz Górny, Dyrektor Departamentu Rozwoju & radca prawny, EIB
 • Adam Juretko, Dyrektor zarządzający, Alstom ZWUS
 • Krzysztof Laskowski, Członek zarządu, PORR
 • Jacek Piechota, Prezes, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
 • Konrad Popławski, Koordynator projektu Powiązania gospodarcze w regionie, Ośrodek Studiów Wschodnich
 • Edyta Sikorska-Gałecka, Head of claim management, Radca prawny, Hoogells
 • Marcin Szerszeń, Wiceprezes zarządu, ONDE
 • Marita Szustak, Prezes zarządu, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Paweł Wac, Prezes, Infra Silesia
 • Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Moderator: Patrycjusz Wyżga, Dziennikarz, Wirtualna Polska

13:00

Przerwa techniczna / Lunch VIP

13:30

Wystąpienie: Efektywna zieleń w inwestycjach i infrastrukturze

 • Wieńczysław Gawęda, Prezes, Zielone Ekrany

13:45

Wystąpienie: Perspektywy i wyzwania nowoczesnego budownictwa inżynieryjnego

 • Daniel Grzegorski, Zastępca dyrektora handlowego, PPMB Bosta-Beton
 • Paweł Tokarz, Technolog & kierownik Laboratorium Regionalnego, PPMB Bosta-Beton

14:00

Wystąpienie: Czas na nową przestrzeń miejską

 • Wojciech Średniawa, Główny projektant i architekt krajobrazu, POLBRUK

14:15

Wystąpienie: Innowacyjne metody głębokiego fundamentowania obiektów inżynierskich, w tym kolejowych

 • Daniel Słowikowski, Dyrektor Zespołu Robót Geotechnicznych, Polbud-Pomorze

14:30

DEBATA: Zielona infrastruktura na kolei, drogach i morzu

 • Budowa infrastruktury wspierającej offshore
 • Transformacja energetyczna na drogach – bariery i wyzwania
 • Rola infrastruktury kolejowej w niskoemisyjnym transporcie
 • Potencjał transportu morskiego i portów wobec nowych kierunków handlu

Paneliści:

 • Anna Latuszek, Zastępca Dyrektora Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Tomasz Kwieciński, p.o. Dyrektora Oddziału, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Piotr Majerczak, Członek zarządu – dyrektor ds. utrzymania infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Renata Mordak, Członkini zarządu, Multiconsult Polska
 • dr Łukasz Wyszomirski, Partner & adwokat, SK&S Legal

Moderator: Wojciech Jakóbik, Redaktor naczelny, Biznes Alert

15:15

Wystąpienie: Realizacja drogi ekspresowej S19 na odcinku Rzeszów Południe-Babica z tunelem T1. Założenia i wyzwania dotyczące realizacji drogi ekspresowej we fliszu karpackim

 • Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury, Mostostal Warszawa

15:30

DEBATA: Kolej: dynamiczny rozwój czy niewykorzystywany potencjał?

 • Efektywność i użyteczność inwestycji kolejowych
 • Aktualizacja projektów i studiów wykonalności, które nie odpowiadają współczesnym potrzebom
 • CPK i PLK: współpraca czy konkurencja? Jak koordynować?
 • Przepustowość na granicy z Ukrainą

Paneliści:

 • Arnold Bresch, Członek Zarządu – dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Jakub Majewski, Prezes zarządu, Fundacja Pro Kolej
 • Maciej Olek, Dyrektor budownictwa kolejowego, Budimex
 • Katarzyna Paczuska-Tokarska, Partner & adwokat, SK&S Legal
 • Paweł Szaciłło, Head of engineering consulting, Hoogells
 • Kamil Wilde, Wiceprezes, Urząd Transportu Kolejowego

Moderator: Maciej Gładyga, Dyrektor, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

16:30

Zakończenie sesji I

16:30

Networking w strefie VIP

18:00

Zakończenie Kongresu

13:30

Wystąpienie: Waloryzacja kontraktów

 • Ludwina Klein, Adwokat, JDP
 • Mariusz Nowakowski, Adwokat, JDP

13:45

Wystąpienie: Yunex – kompleksowe rozwiązania dla miast, dróg i tuneli

 • Sławomir Matla, Menadżer Działu Inżynieryjnego, Yunex
 • Wacław Kurowski, Rozwiązania IUT, Yunex

14:00

Wystąpienie: Wyzwania dla rynku ubezpieczeń w kontekście aktualnej sytuacji gospodarczej oraz wymogów ubezpieczeniowych i gwarancyjnych w kontraktach infrastrukturalnych

 • Rafał Sobczak, Dyrektor biura gwarancji i ubezpieczeń budowlano montażowych, Mentor

14:15

Wystąpienie: Prefabrykaty betonowe w budownictwie infrastrukturalnym

 • Paweł Bartusiak, Betard

14:30

Wystąpienie: Cyfryzacja w infrastrukturze – dlaczego warto się do tego przygotować?

 • Arkadiusz Leśko, Dyrektor rynku – Budownictwo Ogólne i Infrastruktura, Arkance Systems Poland
 • Andrzej Samsonowicz, Technical Sales Specialist AEC CHS/Poland, Autodesk

14:45

DEBATA: Publiczne i prywatne finansowanie inwestycji w czasach wysokiej inflacji

 • Efektywne kryteria pozacenowe oceny ofert w zamówieniach publicznych
 • Wzrost kosztów realizacji inwestycji infrastrukturalnych a waloryzacja kontraktów
 • Możliwości otwarcia sektora publicznego na fundusze prywatne w strategicznych inwestycjach publicznych i energetyce
 • Publiczne inwestycje czy unijne i prywatne środki – alternatywa czy komplementarność?

Paneliści:

 • Radosław Celiński, Członek zarządu – dyrektor ds. finansowych i ekonomicznych, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Robert Dębecki, Dyrektor Departamentu Gwarancji, KUKE
 • Barbara Dzieciuchowicz, Prezes zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
 • Joanna Lech, Dyrektor, Centrum Unijnych Programów Transportowych
 • Anna Łopaciuk, Dyrektor Programu Infrastruktura, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Anna Mróz, Dyrektor Departamentu Budżetu i Projektów UE, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Bartosz Tokarski, Zastępca dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych, EIB
 • Żaneta Urbaniak, Starszy prawnik & adwokat, SK&S Legal

Moderator: Elżbieta Pałys, Redaktor prowadząca, Portal rynekinfrastruktury.pl

15:50

Zakończenie sesji II

15:50

Networking w strefie VIP

18:00

Zakończenie Kongresu

Agenda:

9:00 

Wystąpienie otwierające 

 • Przedstawiciel, Rada Ministrów* 

9:15 

Wystąpienie otwierające 

 • Adrian Furgalski, Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR 

9:25 

DEBATA OTWARCIA: Efektywność procesu inwestycyjnego w Polsce w nowej rzeczywistości politycznej 

 • Przegląd programów inwestycyjnych i weryfikacja projektów znajdujących się w realizacji 
 • Jak realizować najważniejsze projekty infrastrukturalne, żeby zmianę odczuli jego użytkownicy – obywatele, pasażerowie i firmy? 
 • Przewlekłość procesu u publicznych zamawiających 
 • Opóźnienia w procesie projektowania i studiów wykonalności 
 • Reformy prawa regulujące obszar budownictwa, mające na celu usprawnianie procesów projektowych i realizacyjnych

Moderator: Łukasz Malinowski, Redaktor naczelny & dyrektor zarządzający, TOR Wydawnictwo

10:45 

Wystąpienie partnera 

 • Przedstawiciel, Herrenknecht 

11:00 

DEBATA STRATEGICZNA: Znaczenie, rozbudowa i ochrona infrastruktury krytycznej. Czy powinniśmy się śpieszyć? 

 • Schrony i zmiana prawa budowlanego 
 • Ochrona kluczowych obiektów i węzłów komunikacyjnych 
 • Rola polskich portów i stan infrastruktury dostępowej 
 • Znaczenie i przepustowość infrastruktury kolejowej, zasilanie i zdolności wykonawcze 
 • Energetyka atomowa – udział polskich firm w projekcie jądrowym 
 • Projektowanie i budowanie elektrowni jądrowej

Moderator: Patrycjusz Wyżga, Dziennikarz, Wirtualna Polska

12:05 

DEBATA: Zrównoważone budownictwo drogowe: dekarbonizacja, zielone zamówienia i taksonomia 

 • Inwestycje drogowo-komunikacyjne w dużych miastach Polski, inwestycje samorządowe, inwestycje na drogach wojewódzkich 
 • Obowiązki formalne wynikające z unijnych regulacji 
 • Certyfikacja i odpady w drogownictwie 
 • Kryteria zielonych zamówień publicznych w UE dotyczące projektowania, budowy i utrzymania dróg 
 • Jak ograniczać oddziaływanie sektora budownictwa drogowego na środowisko naturalne? 
 • Pomiar śladu węglowego i obniżenie emisji z transportu materiałów ciężkich 
   

13:10 

Przerwa techniczna / Lunch VIP 

Wybierz sesję równoległą aby zobaczyć szczegółową agendę:

13:45 

Wystąpienie partnera 

14:00 

DEBATA: Ochrona polskiego rynku budownictwa, certyfikacja firm wykonawczych i podwykonawczych 

 • Czy powinniśmy nadal być najbardziej otwartym rynkiem budowlanym w Europie? 
 • Jakość projektów krajowych firm 
 • Wpływ konkurencji spoza UE i NATO na polski rynek budowlany: ceny (dumpingowe czy konkurencyjne?, know-how, omijanie regulacji, efekt dla końcowego klienta 
 • Dobre praktyki z zagranicy 
 • Eksport usług budowlanych – kompetencje i zasoby polskich firm. Perspektywiczne rynki dla ekspansji

Moderator: Elżbieta Pałys, Redaktor prowadząca, rynekinfrastruktury.pl 

15:00 

Wystąpienie partnera 

15:15 

Wystąpienie: System kontroli platform transportowych 

 • Tomasz Majkusiak, Project manager, Geotronics Dystrybucja 

15:30 

DEBATA: Budowa infrastruktury kolejowej z korzyścią dla pasażera 

 • Potrzeby w zakresie infrastruktury kolejowej w Polsce wynikające z wzrostu przewozów pasażerskich 
 • Rozwój infrastruktury ukierunkowany bezpośrednio na budowę, rewitalizację i utrzymanie bocznic kolejowych oraz terminali kolejowych 
 • Efektywne inwestycje w infrastrukturę kolejową? Jak uniknąć „złotych klamek”, a równocześnie nie tworzyć wąskich gardeł? 
 • Transport intermodalny i przewóz towarów – jak uwolnić potencjał branży? 

16:30 

Zakończenie sesji I 

 

13:45 

Wystąpienie partnera 

14:00 

DEBATA: Kadry inżynieryjne a cyfryzacja budownictwa, zarządzanie informacją i BIM 

 • BIM – brak standardów wykonawczych, spójnej strategii i koordynacji między instytucjami na szczeblu centralnym 
 • Sztuczna inteligencja w budownictwie – obniżenie kosztów, usprawnienie procesów, wpływ na rynek pracy, zagrożenia 
 • Kompetencje cyfrowe doświadczonych inżynierów a niedobory młodych inżynierów 
 • Rynek pracy: depopulacja, spadająca atrakcyjność zawodu inżyniera z uprawnieniami 
 • Jakość kadr w administracji i u publicznych zamawiających 
 • Perspektywy zmian kosztów pracy i kosztów materiałów budowlanych w perspektywie najbliższego roku

15:00 

Wystąpienie partnera 

15:15 

Wystąpienie partnera 

15:30 

DEBATA: Efektywne i stabilne finansowanie inwestycji infrastrukturalnych 

 • Wykorzystanie środków z KPO oraz dodatkowe finansowanie inwestycji kolejowych poza FK, KPO i FEnIKS 
 • Koniec FEnIKS w 2027 r. – jaki może być rynek polskiej infrastruktury po funduszach UE 
 • Zielone finansowanie prywatne (zielone obligacje, ESG itd.) 
 • Waloryzacja kontraktów i wyrównanie warunków pomiędzy sektorami 
 • Budowa pozaunijnego finansowania inwestycji kolejowych – uniknięcie dołków i górek 
 • Granice pojemności gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych a intensywny rozwój polskiego rynku szeroko pojętego budownictwa 

16:30 

Zakończenie sesji II 

16:30 

Zakończenie Kongresu 

 

Prelegenci

Pełna lista prelegentów pojawi się wkrótce

Adrian Furgalski

Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Łukasz Malinowski

Redaktor naczelny & dyrektor zarządzający, TOR Wydawnictwo

Patrycjusz Wyżga

Dziennikarz, Wirtualna Polska

Tomasz Majkusiak

Project manager, Geotronics Dystrybucja

Rejestracja

STANDARD

Bilet Standard

O PLN

Wymagana akredytacja
Welcome Pack
Udział w konferencji
Dostęp do stoisk targowych
Dostęp do prezentacji

 

PAKIET VIP

1590 pln

1290 PLN

Udział w konferencji
Welcome Pack
Dostęp do stoisk targowych
Dostęp do prezentacji
Dostęp do strefy VIP
Pakiet cateringowy
Networking

* Cena promocyjna do 15 maja:

Poprzednia edycja​

W ubiegłorocznej edycji wzięło udział prawie 60 panelistów i prelegentów, a w sumie Kongres gościł aż 400 uczestników. Przewodnimi tematami debat były kondycja branży infrastrukturalnej w ówczesnych realiach gospodarczych, plany inwestycyjne, relacje między inwestorem a wykonawcą, finansowanie inwestycji i sytuacja kadrowa. W ramach Kongresu odbyło się również Forum Obiektów Infrastruktury Mostowej i Tunelowej.

+
Uczestników
Partnerów
+
Prelegentów, panelistów, moderatorów

Miejsce wydarzenia:

Centrum Nauki Kopernik

Budynek położony jest przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 20

Lotnisko – Warszawa Okęcie – 14 km
Dworzec kolejowy – Warszawa Centralna – 3 km
Dworzec kolejowy – Warszawa Powiśle – 1,6 km
Stacja II linii metra – Metro Centrum Nauki – 300 m

Adres:
Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeże Kościuszkowskie 20,
00-390 Warszawa

Kontakt:

Rejestracja

W razie pytań dotyczących uczestnictwa w kongresie zapraszamy do kontaktu:

Weronika Iwańska

tel: 539 525 030

email: weronika.iwanska@tor-wydawnictwo.pl

Partnerstwo

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze Partnera prosimy o kontakt:

Iwona Basa

tel: 728 518 765

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

 

Program

Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta prosimy o kontakt

Jacek Płaza

tel: 532 851 567

email: jacek.plaza@tor-wydawnictwo.pl

Organizatorzy:

Obserwuj nas

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata kolei!

COVID 19 Bezpieczeństwo:

W trosce o bezpieczeństwo uczestników X edycji Kongresu Kolejowego w Centrum Nauki Kopernik, zadbamy o najwyższą jakość i dotrzymanie warunków nie zagrażających zdrowiu uczestników.

Wśród procedur, zapewniających ochronę znajdują się m.in.:

• Mierzenie temperatury uczestników przy wejściu do obiektu

• Obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy przez uczestników

• zapewnienie zwiększonej fizycznej odległości między uczestnikami Wydarzenia wynoszącej min. 2 m,

• uniemożliwienie samodzielnego wyboru miejsca przez uczestnika Wydarzenia (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)

• zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach

• uzyskanie od każdego uczestnika Wydarzenia obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na Wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

• dostosowanie funkcjonowania recepcji podczas Wydarzenia do zasad obowiązujących w Centrum konferencyjnym,

• prowadzenie listy uczestników wydarzenia, a także listy personelu, zawierających dane osobowe i dane kontaktowe,

• umożliwienie wcześniejszej rejestracji online oraz maksymalnego uproszczenia czynności operacyjnych recepcji Wydarzenia (ograniczenie czasu przebywania w strefie recepcji do minimum),

• wyposażenie obsługi Wydarzenia w środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

• bieżącą dezynfekcję (nie rzadziej niż co godzinę) powierzchni lady recepcyjnej w rejestracji lub punkcie obsługi uczestników Wydarzenia.

• zakaz stosowania rozwiązań bufetowych,

• serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę Wydarzenia,

• wyznaczenie odległość między blatami stolików (od ich brzegów) min. 2 m,

• dezynfekcja stolików po każdej osobie (oznaczenie zdezynfekowanych stolików napisem: „zdezynfekowano”),

• świadczenie usług cateringowych na podstawie aktualnie obowiązujących zasad dotyczących restauracji.

• Dezynfekcja wniesionych do budynku akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego.

• Większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (toalety, uchwyty, poręcze, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc

• Obszar służacy odizowlowaniu uczestnikó w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby