Dymitr Petrow-Ganew

Dyrektor sprzedaży Europy Środkowej i Wschodniej, Herrenknecht AG