Janusz Bohatkiewicz

Dyrektor, Instytut Badawczy Dróg i Mostów