Maciej Kaczorek

Członek zarządu – dyrektor ds. strategii i rozwoju, PKP Polskie Linie Kolejowe