Marcin Mochocki

Członek zarządu – dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe