Paweł Engel

Dyrektor Departamentu Analiz Transportowych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych