Paweł Engel

Zastępca Dyrektora Departament Analiz Transportowych i Programowania, Centrum Unijnych Projektów Transportowych