Anna Mróz

Dyrektor Departamentu Budżetu i Projektów UE, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad