Jan Jakub Szczyrek

Członek zarządu, MindMade, GRUPA WB