dr Grzegorz Gancarzewicz

Katedra Matematyki Stosowanej, Politechnika Krakowska