Magdalena Włodarska

Dyrektor Biura Klienta Strategicznego, Pekao Leasing