Konrad Wyrwas

Dyrektor ds. Strategii Rozwoju, Polski Związek Pracodawców Budownictwa