VI KONGRES INFRASTRUKTURY POLSKIEJ 2018

14 CZERWCA 2018, WARSZAWA

Hotel Sheraton ul. B. Prusa 2

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO
 
INFRASTRUKTURA DROGOWA

Organizatorzy

Partner Złoty

Partner Srebrny

Partner Brązowy

Partner Prawny

Partner Geotechniczny

Partner Projektowy

Partner Merytoryczny

Partner

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy

Partner Medialny

PROGRAM KONGRESU

VI KONGRES INFRASTRUKTURY POLSKIEJ ZWIŃ
9:00 Rejestracja
10:00 Otwarcie Kongresu
10:10 WYSTĄPIENIE OTWIERAJĄCE
 • Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury
10:30 DEBATA OTWARCIA: Powrót do przyszłości, czyli kierunki rozwoju polskiej infrastruktury
 • Infrastruktura transportowa jako integrator państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej 
 • Centralny Port Komunikacyjny, Koleje Dużych Prędkości, żegluga śródlądowa 
 • Środki na inwestycje
Uczestnicy:
 • Przedstawiciel, Ministerstwo Infrastruktury*
 • Przedstawiciel, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju*
 • Adrian Furgalski, Przewodniczący Railway Business Forum, Wiceprezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR
 • Jacek Gryga, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
 • dr inż. Jerzy Kleniewski, Przewodniczący Komitetu Transportu Lądowego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ
 • Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.*
 • Bogdan Rzońca, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury
 • Jerzy Werle, Prezes Zarządu, Warbud S.A.
 • Stanisław Żmijan, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury
 • Moderator: Patrycjusz Wyżga, Program 3 Polskiego Radia
11:20 DEBATA STRATEGICZNA: Zagrożenia w realizacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych
 • Zatrudnianie cudzoziemców a potrzeby kadrowe branży budowlanej 
 • Problemy logistyczne związane z zapewnieniem materiałów na place budów 
 • Relacje pomiędzy wykonawcą a zamawiającym
Uczestnicy:
 • Dariusz Blocher, Prezes Zarządu, Budimex S.A. 
 • Anna Flaga-Martynek, Radca Prawny, Partner, Współzarządzająca zespołem projektów infrastrukturalnych, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
 • Piotr Malepszak, Wiceprezes Zarządu, Koleje Dolnośląskie
 • Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Przewodniczący Rady Programowej VI Kongresu Infrastruktury Polskiej 
 • Maciej Witucki, Prezes Zarządu, Work Service S.A.
 • Moderator: Łukasz Malinowski, Redaktor Naczelny TOR Wydawnictwo, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
12:10 Rozdanie nagród portalu RynekInfrastruktury.pl
12:20 Przerwa techniczna
SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SALA A- INFRASTRUKTURA KOLEJOWA, OPTYMALIZACJA PROJEKTÓW ZWIŃ
12:50 DEBATA: Nowe linie kolejowe a program utrzymaniowy
 • Źródła finansowania i dostępność środków 
 • Rozwój kolei aglomeracyjnej, P+R przy dworcach kolejowych – kompleksowe planowanie inwestycji transportowych
Uczestnicy:
 • Rafał Bałdys, Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 • dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej
 • dr Andrzej Massel, Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa
 • Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu, PKP PLK S.A.* 
 • Renata Mordak, Dyrektor Pionu Transportu, Multiconsult Polska
 • Przemysław Wróbel, Doradca, Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Przedstawiciel, Ministerstwo Infrastruktury*  
 • Moderator: Maciej Gładyga, Dyrektor Biura, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
13:40 Zmechanizowane technologie budowy tuneli kolejowych i drogowych w skomplikowanych warunkach hydrogeologicznych
 •  Dymitr Petrow-Ganew, Herrenknecht AG
13:55 Relacje pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – jakie są ryzyka dotyczące umów podwykonawczych i jak je ograniczać
 • Marta Midloch, Radca Prawny, Counsel, Współzarządzająca zespołem projektów infrastrukturalnych, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
 • Agata Kukawka, Prawnik z zespołu projektów infrastrukturalnych, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
14:10 DEBATA: Rozwój i znaczenie kolei regionalnych
 • Prezentacja Raportu 
 • Restrukturyzacja spółek kolejowych
Uczestnicy:
 • Przedstawiciel, Ministerstwo Infrastruktury* 
 • Adrian Furgalski, Wiceprezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR 
 • Andrzej Kensbok, Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • Hubert Stępniewicz, Prezes Zarządu, H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.* 
 • Krzysztof Zgorzelski, Prezes Zarządu, Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
 • Moderator: Jakub Madrjas, Redaktor Prowadzący, Rynek Kolejowy
15:00 Przerwa/Lunch VIP
15:40 Gwarancja bankowa od kuchni. Korzyści i zagrożenia dla stron procesu budowlanego.
 • Jarosław Sroka, Radca prawny, Partner w kancelarii BSJP
 • Krzysztof Kowalczyk, Radca prawny, kancelaria BSJP
16:00 DEBATA: Optymalizacja projektów infrastrukturalnych
 • Rentowność cen w przetargach 
 • Podpisanie umowy a rozpoczęcie prac 
 • Koszty udziału w postępowaniach przetargowych a przyszłość polskiego rynku wykonawstwa
Uczestnicy:
 • Barbara Dzieciuchowicz, Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa 
 • Tomasz Latawiec, Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
 • Dymitr Petrow-Ganew, Herrenknecht AG
 • Prof. Leszek Rafalski, Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
 • Marita Szustak, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego 
 • Przemysław Wróbel, Doradca, Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
 • Moderator: Łukasz Gembiś, Fundacja Lesława Pagi
17:00 Zakończenie Kongresu
SALA B - INTELIGENTNE BUDOWNICTWO, FINANSOWANIE INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ ZWIŃ
12:50 Wystąpienie:
 • Jerzy Rusin, BIM Point, Fundacja na rzecz powołania buildingSMART Polska
13:00 DEBATA: Inteligentne budownictwo – czy digitalizacja zrewolucjonizuje sektor infrastruktury?
 • Zarządzanie informacją w budownictwie 
 • Building Smart i Building Information Modeling
Uczestnicy:
 • Jacek Boruc, Dyrekcja Biura Technicznego, Warbud S.A. 
 • Jacek Gryga, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad * 
 • Andrzej Kaczmarek, Dyrektor Zarządzający CJI PSE, PSE S.A. 
 • Dariusz Kasznia, Prezes, Europejskie Centrum Certyfikacji BIM 
 • Marcin Sokołowski, Menadżer Zespołu Rozwoju Biznesu, Zespół Przedrealizacyjny, Skanska S.A. 
 • Leszek Włochyński, Ekspert ds. BIM, Hochtief Polska 
 • Moderator: Katarzyna Orlińska-Dejer, Prezeska Stowarzyszenia BIM Klaster
14:00 Roszczenia z tytułu wzrostu cen
 • Prof. dr hab. Przemysław Drapała, Przewodniczący Grupy Eksperckiej ds. Prawnych Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, wspólnik w kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS
14:20 DEBATA: Pobór opłat i finansowanie infrastruktury transportowej
 • Sposoby poboru opłat 
 • Redystrybucja środków 
 • Źródła finansowania infrastruktury 
 • Finansowanie utrzymania dróg lokalnych
Uczestnicy:
 • Marcin Białek, Naczelnik Wydziału Transportu, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej
 • Piotr Krukowski, Członek Zarządu, Stowarzyszenie "ITS Polska"
 • Michał Litwin, Sekretarz, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych 
 • dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej
 • Olga Tworek, p.o. Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego
 • Tadeusz Wilk, Dyrektor Departamentu Transportu, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce
 • Moderator: Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Przewodniczący Rady Programowej VI Kongresu Infrastruktury Polskiej
15:00 Przerwa/Lunch VIP
15:40 DEBATA: Infrastruktura na potrzeby nowych środków komunikacji
 • Umasowienie wykorzystania dronów 
 • Nowości w transporcie a kwestie bezpieczeństwa 
 • Hyperloop – realny projekt czy science fiction?
Uczestnicy:
 • prof. Andrzej Chudzikiewicz, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska
 • Paweł Korzec, DroneRadar
 • Jakub Olek, Dyrektor ds. planowania strategicznego, Hyper Poland
 • dr inż. Andrzej Żurkowski, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa
 • Moderator: Elżbieta Pałys, Redaktor, Rynek Infrastruktury
16:30 Zakończenie Kongresu
SALA C - PORTY, TERMINALE, ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA ZWIŃ
12:50 Wystąpienie
 • Przedstawiciel CLIP Logistyka Sp. z o.o.
13:10 DEBATA: Infrastruktura punktowa, porty morskie – plany rozwojowe, dostępność
 • Drogi, kolej, rzeki – optymalne przepływy ładunków z i do portów
 • Rozmieszczenie terminali na terenie Polski
 • Rozwój infrastruktury terminalowej na Odrze
 • Modernizacja rzek a kwestie środowiskowe
 • Przewozy towarowe a zapotrzebowanie na nowe obiekty
Uczestnicy:
 • Ireneusz Gójski, Ekspert branży TSL, Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego
 • Andrzej Jamry, Specjalista ds. Projektów Rozwojowych, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
 • Robert Komar, Pełnomocnik Zarządu Kolei Litewskich ds. Europy Centralnej
 • Gabriela Lenartowicz, Poseł na Sejm RP
 • Joanna Sarbiewska, Dyrektor, Departament Planowania Transportu, WYG International
 • Ryszard Świlski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego
 • Marek Tarczyński, Przewodniczący Rady, Polska Izba Spedycji i Logistyki
 • Henryk Zielaskiewicz, Dyrektor Biura Analiz Nieruchomości i Projektów Logistycznych, PKP S.A.
 • Przemysław Żukowski, Zastępca Dyrektora, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Przedstawiciel CLIP Logistyka Sp. z o.o.
 • Moderator: Leonard Dolecki, Redaktor, Rynek Infrastruktury
14:30 Zakończenie debaty
15:00 Przerwa/Lunch VIP

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

POPRZEDNIA EDYCJA

ATRAKCJE JAK DOJECHAĆ HOTEL KOMUNIKACJA MIEJSKA

MIEJSCE

Pięciogwiazdkowy hotel Sheraton Warsaw znajduje się przy placu Trzech Krzyży w centrum Warszawy, zaledwie 5 minut spacerem od słynnej ulicy Nowy Świat i 10 minut spacerem od Łazienek Królewskich. Pałac Kultury i Nauki znajduje się zaledwie 1,3 km od hotelu, a do Zamku Królewskiego i Starego Miasta można dojechać autobusem w zaledwie 5 minut. Stadion Narodowy, który usytuowany jest po drugiej stronie rzeki, i Centrum Nauki Kopernik dzielą od hotelu niespełna 3 km.

więcej...

MODERATORZY, PRELEGENCI, CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

Mirosław Antonowicz Rafał Bałdys Marcin Białek Dariusz Blocher Jacek Boruc

prof. Andrzej Chudzikiewicz Marek Cywiński Jan Deja Leonard Dolecki Prof. dr hab. Przemysław Drapała

Barbara Dzieciuchowicz Adrian Furgalski Łukasz Gembiś Maciej Gładyga Ireneusz Gójski

Maciej Gromek Jacek Gryga Andrzej Jamry Andrzej Kaczmarek Dariusz Kasznia

dr inż. Jerzy Kleniewski Robert Komar Paweł Korzec Krzysztof Kowalczyk Piotr Krukowski

Tomasz Latawiec Gabriela Lenartowicz Rafał Leszczyński Michał Litwin Jakub Madrjas

dr Jakub Majewski Piotr Malepszak Łukasz Malinowski dr Andrzej Massel Renata Mordak

Jakub Olek Katarzyna Orlińska-Dejer Elżbieta Pałys Dymitr Petrow-Ganew prof. Wojciech Radomski

Prof. Leszek Rafalski Jerzy Rusin Bogdan Rzońca Joanna Sarbiewska Robert Siwik

Marcin Sokołowski Jarosław Sroka Marita Szustak Michał Szymajda dr Tadeusz Syryjczyk

dr hab. inż. Marcin Ślęzak Ryszard Świlski Marek Tarczyński Olga Tworek Jerzy Werle

Franciszek Adam Wielądek Tadeusz Wilk Maciej Witucki Leszek Włochyński Przemysław Wróbel

Stanisław Żmijan Przemysław Żukowski dr inż. Andrzej Żurkowski

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego.


Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Jędrzej Puzyński

dyrektor ds. konferencji

email: jedrzej.puzynski@tor-wydawnictwo.pl

tel: 22 462 77 44

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Iwona Basa

z-ca dyrektora sprzedaży i marketingu

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

tel. kom.: +48 728 518 765

tel: 22 462 77 41