VI KONGRES INFRASTRUKTURY POLSKIEJ 2018

14 CZERWCA 2018, WARSZAWA

Hotel Sheraton ul. B. Prusa 2

 
INFRASTRUKTURA DROGOWA

Organizatorzy

Partner Złoty

Partner Srebrny

Partner Brązowy

Partner Prawny

Partner Geotechniczny

Partner Projektowy

Partner Merytoryczny

Partner

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy

Partner Medialny

PROGRAM KONGRESU

VI KONGRES INFRASTRUKTURY POLSKIEJ ZWIŃ
9:00 Rejestracja
10:00 Otwarcie Kongresu
10:10 WYSTĄPIENIE OTWIERAJĄCE
 • Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury
10:30 DEBATA OTWARCIA: Powrót do przyszłości, czyli kierunki rozwoju polskiej infrastruktury
 • Infrastruktura transportowa jako integrator państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej 
 • Centralny Port Komunikacyjny, Koleje Dużych Prędkości, żegluga śródlądowa 
 • Środki na inwestycje
Uczestnicy:
 • Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury*
 • Adrian Furgalski, Przewodniczący Railway Business Forum, Wiceprezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR
 • Jacek Gryga, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
 • dr inż. Jerzy Kleniewski, Przewodniczący Komitetu Transportu Lądowego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ
 • Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Bogdan Rzońca, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury
 • Jerzy Werle, Prezes Zarządu, Warbud S.A.
 • Stanisław Żmijan, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury
 • Moderator: Patrycjusz Wyżga, Program 3 Polskiego Radia
11:20 DEBATA STRATEGICZNA: Zagrożenia w realizacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych
 • Zatrudnianie cudzoziemców a potrzeby kadrowe branży budowlanej 
 • Problemy logistyczne związane z zapewnieniem materiałów na place budów 
 • Relacje pomiędzy wykonawcą a zamawiającym
Uczestnicy:
 • Dariusz Blocher, Prezes Zarządu, Budimex S.A. 
 • Artur Gaszewski, Dyrektor Naczelny, członek Zarządu Keller Polska Sp. z o.o.
 • Anna Flaga-Martynek, Radca Prawny, Partner, Współzarządzająca zespołem projektów infrastrukturalnych, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
 • Piotr Malepszak, Wiceprezes Zarządu, Koleje Dolnośląskie
 • Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Przewodniczący Rady Programowej VI Kongresu Infrastruktury Polskiej 
 • Wojciech Trojanowski, Członek Zarządu, Strabag Sp. z o.o.
 • Andrzej Kubisiak, Dyrektor Zespołu Analiz i Komunikacji, Work Service S.A.
 • Moderator: Łukasz Malinowski, Redaktor Naczelny TOR Wydawnictwo, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
12:10 Rozdanie nagród portalu RynekInfrastruktury.pl
12:20 Przerwa techniczna
SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SALA A- INFRASTRUKTURA KOLEJOWA, OPTYMALIZACJA PROJEKTÓW ZWIŃ
12:50 DEBATA: Nowe linie kolejowe a program utrzymaniowy
 • Źródła finansowania i dostępność środków 
 • Rozwój kolei aglomeracyjnej, P+R przy dworcach kolejowych – kompleksowe planowanie inwestycji transportowych
Uczestnicy:
 • Rafał Bałdys, Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 • Tomasz Buczyński, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury
 • dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej
 • dr Andrzej Massel, Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa
 • Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu, PKP PLK S.A.
 • Renata Mordak, Dyrektor Pionu Transportu, Multiconsult Polska
 • Karolis Sankovski, Zastępca Dyrektora Generalnego – Dyrektor Dyrekcji Infrastruktury AB „Lietuvos Geležinkeliai” – Kolei Litewskich
 • Przemysław Wróbel, Doradca, Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Moderator: Maciej Gładyga, Dyrektor Biura, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
13:50 Relacje pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – jakie są ryzyka dotyczące umów podwykonawczych i jak je ograniczać
 • Marta Midloch, Radca Prawny, Counsel, Współzarządzająca zespołem projektów infrastrukturalnych, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
 • Agata Kukawka, Prawnik z zespołu projektów infrastrukturalnych, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
14:10 Zmechanizowane technologie budowy tuneli kolejowych i drogowych w skomplikowanych warunkach hydrogeologicznych
 •  Dymitr Petrow-Ganew, Herrenknecht AG
14:30 DEBATA: Rozwój i znaczenie kolei regionalnych
 • Restrukturyzacja spółek kolejowych
Uczestnicy: 
 • Tomasz Buczyński, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury
 • Adrian Furgalski, Wiceprezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR 
 • Andrzej Kensbok, Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • Adam Laskowski, Prezes Zarządu, Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o.
 • Krzysztof Zgorzelski, Prezes Zarządu, Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
 • Moderator: Jakub Madrjas, Redaktor Prowadzący, Rynek Kolejowy
15:10 Przerwa/Lunch VIP
15:50 Gwarancja bankowa od kuchni. Korzyści i zagrożenia dla stron procesu budowlanego.
 • Jarosław Sroka, Radca Prawny, Partner w kancelarii BSJP
 • Krzysztof Kowalczyk, Radca Prawny, kancelaria BSJP
16:10 DEBATA: Optymalizacja projektów infrastrukturalnych
 • Rentowność cen w przetargach 
 • Podpisanie umowy a rozpoczęcie prac 
 • Koszty udziału w postępowaniach przetargowych a przyszłość polskiego rynku wykonawstwa
Uczestnicy:
 • Barbara Dzieciuchowicz, Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa 
 • Krzysztof Kowalczyk, Radca Prawny, kancelaria BSJP
 • Tomasz Latawiec, Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
 • Dymitr Petrow-Ganew, Herrenknecht AG
 • Prof. Leszek Rafalski, Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
 • Marita Szustak, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego 
 • Przemysław Wróbel, Doradca, Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
 • Moderator: Łukasz Gembiś, Fundacja Lesława Pagi
17:00 Zakończenie Kongresu
SALA B - INTELIGENTNE BUDOWNICTWO, FINANSOWANIE INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ ZWIŃ
12:50 Wystąpienie:
 • Jerzy Rusin, BIM Point, Fundacja na rzecz powołania buildingSMART Polska
13:00 GeoBIM i ryzyko w geotechnice
 • Rafał Buca, Dyrektor Techniczny Keller Polska Sp. z o.o. 
 • Jerzy Świniański, Dyrektor handlowy Keller Polska z o.o.
13:20 DEBATA: Inteligentne budownictwo – czy digitalizacja zrewolucjonizuje sektor infrastruktury?
 • Zarządzanie informacją w budownictwie 
 • Building Smart i Building Information Modeling
Uczestnicy:
 • Jacek Boruc, Dyrekcja Biura Technicznego, Warbud S.A. 
 • Andrzej Kaczmarek, Dyrektor Zarządzający CJI PSE, PSE S.A. 
 • Dariusz Kasznia, Prezes, Europejskie Centrum Certyfikacji BIM 
 • Marcin Sokołowski, Menadżer Zespołu Rozwoju Biznesu, Zespół Przedrealizacyjny, Skanska S.A. 
 • Tomasz Stańczak, Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Leszek Włochyński, Ekspert ds. BIM, Hochtief Polska 
 • Moderator: Katarzyna Orlińska-Dejer, Prezeska Stowarzyszenia BIM Klaster
14:00 Roszczenia z tytułu wzrostu cen
 • Prof. dr hab. Przemysław Drapała, Przewodniczący Grupy Eksperckiej ds. Prawnych Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, wspólnik w kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS
14:20 DEBATA: Pobór opłat i finansowanie infrastruktury transportowej
 • Sposoby poboru opłat 
 • Redystrybucja środków 
 • Źródła finansowania infrastruktury 
 • Finansowanie utrzymania dróg lokalnych
Uczestnicy:
 • Marcin Białek, Naczelnik Wydziału Transportu, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej
 • Piotr Krukowski, Członek Zarządu, Stowarzyszenie "ITS Polska"
 • Monika Laske, Pełnomocnik Zarządu, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych 
 • dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej
 • Olga Tworek, p.o. Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego
 • Tadeusz Wilk, Dyrektor Departamentu Transportu, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce
 • Ewa Wolniewicz-Warska, Head of Sales, Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. 
 • Moderator: Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Przewodniczący Rady Programowej VI Kongresu Infrastruktury Polskiej
15:10 Przerwa/Lunch VIP
15:50 DEBATA: Infrastruktura na potrzeby nowych środków komunikacji
 • Umasowienie wykorzystania dronów 
 • Nowości w transporcie a kwestie bezpieczeństwa 
 • Hyperloop – realny projekt czy science fiction?
Uczestnicy:
 • prof. Andrzej Chudzikiewicz, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska
 • Marek Gutt-Mostowy, CEO, Euroloop
 • Paweł Korzec, DroneRadar
 • Łukasz Mielczarek, Dyrektor ds. Infrastruktury, Hyper Poland
 • dr inż. Andrzej Żurkowski, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa
 • Moderator: Elżbieta Pałys, Redaktor, Rynek Infrastruktury
16:30 Zakończenie Kongresu
SALA C - PORTY, TERMINALE, ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA ZWIŃ
12:50 DEBATA: Infrastruktura punktowa, porty morskie – plany rozwojowe, dostępność
 • Drogi, kolej, rzeki – optymalne przepływy ładunków z i do portów
 • Rozmieszczenie terminali na terenie Polski
 • Rozwój infrastruktury terminalowej na Odrze
 • Modernizacja rzek a kwestie środowiskowe
 • Przewozy towarowe a zapotrzebowanie na nowe obiekty
Uczestnicy:
 • Ireneusz Gójski, Ekspert branży TSL, Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego
 • Andrzej Jamry, Specjalista ds. Projektów Rozwojowych, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
 • Robert Komar, Pełnomocnik Zarządu Kolei Litewskich ds. Europy Centralnej
 • Gabriela Lenartowicz, Poseł na Sejm RP
 • Joanna Sarbiewska, Dyrektor, Departament Planowania Transportu, WYG International
 • Marek Tarczyński, Przewodniczący Rady, Polska Izba Spedycji i Logistyki
 • Henryk Zielaskiewicz, Dyrektor Biura Analiz Nieruchomości i Projektów Logistycznych, PKP S.A.
 • Przemysław Żukowski, Zastępca Dyrektora, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Moderator: Leonard Dolecki, Redaktor, Rynek Infrastruktury

14:10 Zakończenie debaty
15:10 Przerwa/Lunch VIP

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

PLIKI DO POBRANIA

POPRZEDNIA EDYCJA

ATRAKCJE JAK DOJECHAĆ HOTEL KOMUNIKACJA MIEJSKA

MIEJSCE

Pięciogwiazdkowy hotel Sheraton Warsaw znajduje się przy placu Trzech Krzyży w centrum Warszawy, zaledwie 5 minut spacerem od słynnej ulicy Nowy Świat i 10 minut spacerem od Łazienek Królewskich. Pałac Kultury i Nauki znajduje się zaledwie 1,3 km od hotelu, a do Zamku Królewskiego i Starego Miasta można dojechać autobusem w zaledwie 5 minut. Stadion Narodowy, który usytuowany jest po drugiej stronie rzeki, i Centrum Nauki Kopernik dzielą od hotelu niespełna 3 km.

więcej...

MODERATORZY, PRELEGENCI, CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

Mirosław Antonowicz Rafał Bałdys Marcin Białek Dariusz Blocher Jacek Boruc

Rafał Buca prof. Andrzej Chudzikiewicz Marek Cywiński Jan Deja Leonard Dolecki

Prof. dr hab. Przemysław Drapała Barbara Dzieciuchowicz Anna Flaga-Martynek Adrian Furgalski Artur Gaszewski

Łukasz Gembiś Maciej Gładyga Ireneusz Gójski Maciej Gromek Jacek Gryga

Marek Gutt-Mostowy Andrzej Jamry Andrzej Kaczmarek Dariusz Kasznia dr inż. Jerzy Kleniewski

Robert Komar Paweł Korzec Krzysztof Kowalczyk Piotr Krukowski Andrzej Kubisiak

Agata Kukawka Tomasz Latawiec Gabriela Lenartowicz Rafał Leszczyński Michał Litwin

Jakub Madrjas dr Jakub Majewski Piotr Malepszak Łukasz Malinowski dr Andrzej Massel

Marta Midloch Łukasz Mielczarek Renata Mordak Jakub Olek Katarzyna Orlińska-Dejer

Elżbieta Pałys Dymitr Petrow-Ganew prof. Wojciech Radomski Prof. Leszek Rafalski Jerzy Rusin

Bogdan Rzońca Joanna Sarbiewska Robert Siwik Marcin Sokołowski Jarosław Sroka

Marita Szustak Michał Szymajda dr Tadeusz Syryjczyk dr hab. inż. Marcin Ślęzak Jerzy Świniański

Marek Tarczyński Wojciech Trojanowski Olga Tworek Jerzy Werle Franciszek Adam Wielądek

Tadeusz Wilk Maciej Witucki Leszek Włochyński Ewa Wolniewicz- Warska Przemysław Wróbel

Stanisław Żmijan Przemysław Żukowski dr inż. Andrzej Żurkowski

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego.


Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Jędrzej Puzyński

dyrektor ds. konferencji

email: jedrzej.puzynski@tor-wydawnictwo.pl

tel: 22 462 77 44

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Iwona Basa

z-ca dyrektora sprzedaży i marketingu

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

tel. kom.: +48 728 518 765

tel: 22 462 77 41