V KONGRES INFRASTRUKTURY POLSKIEJ

19 CZERWCA 2017, WARSZAWA

Hotel Sheraton ul. B. Prusa 2

 
FORUM BUDOWNICTWA INFRASTRUKTURALNEGO

Organizatorzy

Partner Złoty

Partnerzy Srebrni

Partner Brązowy

Partner Ubezpieczeniowy

Partner Projektowy

Partner Prawny

Partner Oświetleniowy

Partner IT

Partner

Partner Forum Budownictwa Mieszkaniowego

Partner Forum Żeglugi Śródlądowej

Patronat Honorowy

Partner merytoryczny

Partner medialny

PROGRAM KONGRESU

Kongres Infrastruktury Polskiej 2017 ZWIŃ
9:00-9:50 Rejestracja uczestników, poranna kawa
9:50 Uroczyste powitanie i otwarcie Kongresu
10:00 Wystąpienie otwierające
 • Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
10:10 DEBATA OTWARCIA: Dziś i jutro finansowania infrastruktury wobec perspektywy zmniejszenia funduszy europejskich dla Polski
 • UE, PPP, reforma budżetu? – skąd brać środki na inwestycje?
 • Jak finansować utrzymanie infrastruktury?
 • Ile prawa zamówień publicznych w przyszłym procesie inwestycyjnym?
Uczestnicy:
 • Dariusz Blocher, Prezes Zarządu BUDIMEX S.A. 
 • Marek Cywiński, Dyrektor Generalny, Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. 
 • Adrian Furgalski, Przewodniczący Railway Business Forum, Wiceprezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR
 • Renata Kaznowska, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
 • Krzysztof Kondraciuk, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
 • Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Jerzy Szmit, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 • Jerzy Werle, Prezes Zarządu Warbud S.A. 
 • Magdalena Zabłocka, Radca Prawny, Senior Associate, Infrastruktura i Energetyka, Domański Zakrzewski Palinka
 • Moderator: Patrycjusz Wyżga, dziennikarz ekonomiczny
11:10 DEBATA STRATEGICZNA: Budowa Kolei Dużych Prędkości i Centralnego Portu Komunikacyjnego, przekop Mierzei Wiślanej, nowe moce w energetyce – czy wielkie projekty infrastrukturalne ukierunkują rozwój Polski na kolejne lata?
 • Duże projekty infrastrukturalne – czy mamy z nimi kłopot? 
 • Doświadczenia innych krajów - jakie wnioski można z nich wysnuć?
Uczestnicy:
 • Krzysztof Celiński, Dyrektor branży Mobility Siemens Sp. z o.o.
 • Jan Raczyński, Instytut Kolejnictwa
 • Bogdan Rzońca, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury 
 • dr Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR 
 • Prof. Marek Wierzbowski, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
 • Mariusz Woźniak, Koordynator Krajowy Programu Rewitalizacji Miejskich i Przemysłowych Systemów Oświetlenia, LUG Light Factory
 • Moderator: Łukasz Malinowski, Redaktor Naczelny, Rynek Kolejowy
11:50 Rozdanie nagród portalu RynekInfrastruktury.pl

12:10 Przerwa kawowa (techniczna)
KONGRES INFRASTRUKTURY POLSKIEJ – FORA TEMATYCZNE ZWIŃ
FORUM ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ ZWIŃ
12:40 Plan rozwoju dróg wodnych w Polsce
 • Przemysław Daca, Zastępca Dyrektora, Departament Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
13:00 Polskie drogi wodne elementem korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk
 • Andrzej Klimek, Dyrektor Dywizji Żeglugi Śródlądowej OT Logistics S.A.
13:20 Potencjał gospodarczy Odrzańskiej Drogi Wodnej
 • Zbigniew Antonowicz, Prezes Stowarzyszenia "Odrą w Świat", Wiceprzewodniczący Rady Interesantów Portu Szczecin i Komitetu Gospodarki Wodnej przy KIG
13:40 DEBATA: Wpływ rozwoju żeglugi śródlądowej na konkurencyjność portów morskich i rozwój transportu intermodalnego
 • Jak inwestycje w modernizację dróg wodnych wpłyną na rozwój portów? 
 • Żegluga śródlądowa w systemie transportu intermodalnego 
 • Czy żegluga śródlądowa i inwestycje w infrastrukturę portową to szansa dla firm budowlanych w Polsce?
Uczestnicy:
 • Zbigniew Antonowicz, Prezes Stowarzyszenia „Odrą w Świat”, Wiceprzewodniczący Rady Interesantów Portu Szczecin i Komitetu Gospodarki Wodnej przy KIG 
 • Ireneusz Gójski, ekspert rynku TSL 
 • Andrzej Klimek, Dyrektor Dywizji Żeglugi Śródlądowej OT Logistics S.A.
 • dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej
 • Monika Niemiec-Butryn, Dyrektor Departamentu Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Marcin Osowski, Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
 • Marek Trojnar, Szef Biura Strategii i Rozwoju, Zarząd Morskich Portów Szczecin i
  Świnoujście S.A. 
 • Moderator: Jędrzej Puzyński, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
14:30 Przerwa/Lunch VIP
15:10 DEBATA: Czy rozwój żeglugi śródlądowej stanowi zagrożenie dla innych inwestycji infrastrukturalnych lub gałęzi transportu w Polsce?
 • Żegluga śródlądowa – uzupełnianie sieci transportowej czy tworzenie obszarów konkurencji?
 • Rewitalizacja Wisły i Odry a modernizacja linii kolejowych 
 • Planowana modernizacja rzek a priorytety samorządów
 • Turystyczna i rekreacyjna funkcja rozwoju żeglugi śródlądowej
Uczestnicy:
 • dr Mirosław Antonowicz, Akademia Leona Koźmińskiego, PKP S.A. 
 • Maciej Gromek, Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie 
 • Michał Litwin, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych 
 • Monika Niemiec-Butryn, Dyrektor Departamentu Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Jan Piotrowski, Biuro Marketingu Miasta, Urząd m.st. Warszawy 
 • Gabriela Tomik, Zastępca Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych "Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej"
 • Moderator: Jakub Madrjas, Redaktor Prowadzący, Rynek-Kolejowy.pl
16:00 Zakończenie Kongresu
FORUM TECHNOLOGII W INFRASTRUKTURZE ZWIŃ
12:40 Kierunki optymalizacji realizacji inwestycji drogowych
 • Prof. Janusz Rymsza, Zastępca Dyrektora, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
13:00 Innowacyjne materiały asfaltowe do budowy dróg
 • Dr inż. Krzysztof Błażejowski, Dyrektor Badań i Rozwoju, ORLEN Asfalt
13:20 Technologia betonu wałowanego (RCC) dla dróg lokalnych – odpowiedź na potrzeby samorządów?
 • Michał Hebdaś, Menedżer Techniczno-Handlowy, Cemex Infrastruktura Sp. z o.o.
 • Przemysław Jelonkiewicz, Technolog Mobilnych Wytwórni Betonu, Cemex Infrastruktura Sp. z o.o.
13:40 Budownictwo 4.0
 • Anna Tryfon-Bojarska, Head of Innovation & Technology, Skanska SA
 • Aleksander Szerner, Head of Digitalization & Smart Equipment, Skanska SA
14:00 Wskaźniki KPI jako podstawa najlepszych praktyk generalnych wykonawców
 • Justyna Wronka-Dudzińska, XPLUS
 • Artur Zyzak, XPLUS
14:30 Lunch
15:10 Technologie, które zmieniły infrastrukturę
 • Przemysław Nogaj, Industry Sales Manager AEC, Autodesk Sp. z o.o.
15:30 DEBATA: Czy technologie BIM i IPD są szansą na rozwój polskiego budownictwa?

Uczestnicy:
 • Maciej Dejer, BIM Klaster 
 • Dariusz Kasznia, Prezes, Europejskie Centrum Certyfikacji BIM 
 • Arkadiusz Merchel, Dyrektor Pionu Projektowania, Multiconsult Polska Sp. z o.o.
 • Mateusz Turecki, Koordynator ds. Projektowania, Lider Wdrożenia BIM, Budimex S.A. 
 • Marcin Sokołowski, Menedżer Zespołu BIM, Centrum Badań i Innowacji Skanska S.A .
 • Moderator: Rafał Bałdys, Wiceprezes, Polski Związek Pracodawców Budownictwa
16:20 Zakończenie Kongresu
FORUM BUDOWNICTWA INFRASTRUKTURALNEGO - PRAWO I ORGANIZACJA ZWIŃ
12:40 Kondycja branży drogowej
 • Barbara Dzieciuchowicz, Prezes, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa 
 • dr Jacek Stefański, Wspólnik, Arcata Partners
13:00 Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
 • Jerzy Werle, Prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
13:10 Spory inwestorów publicznych z wykonawcami – aktualne tendencje, precedensowe wyroki
 • Prof. Przemysław Drapała, Przewodniczący Grupy Eksperckiej ds. Prawnych Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, wspólnik w kancelarii Jara Drapała & Partners
13:30 Zmechanizowane Technologie Budowy Tuneli Kolejowych i Drogowych w Skomplikowanych Warunkach Hydrogeologicznych
 • Dymitr Petrow-Ganew, Herrenknecht AG
13:45 Energooszczędny System Oświetlenia Zarządzany Inteligentnym Monitoringiem
 • Piotr Ostanek, biznes Partner & CEO, Lesss
13:55 DEBATA: 2017, 2018 czy… 2019 – kiedy można spodziewać się ożywienia w branży budownictwa?

Uczestnicy:
 • Łukasz Bryła, p.o. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego
 • Jan Deja, Stowarzyszenie Producentów Cementu 
 • Barbara Dzieciuchowicz, Prezes, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa 
 • Piotr Kotarski, Kierownik Zespołu ds. Klientów Strategicznych i Wsparcia Sprzedaży w Biurze Ubezpieczeń Finansowych PZU SA
 • Renata Mordak, Dyrektor Pionu Transportu, Multiconsult Polska Sp. z o.o.
 • Michał Piwowarczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwo Rozwoju
 • Jerzy Szmit, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 
 • Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
 • Moderator: Emilia Derewienko, Redaktor, RynekInfrastruktury.pl
14:40 Przerwa/Lunch VIP
15:10 Budowa tunelu. Bezpieczeństwo przede wszystkim 
 • Agnieszka Jarosławska-Kossakowska, Senior Broker, THB Polska
15:30 DEBATA: Jasne kryteria, przejrzystość, relacje – jakie są warunki skutecznej realizacji zaplanowanych inwestycji?

Uczestnicy:
 • Jarosław Jóźwiak, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy, były wiceprezydent M.St. Warszawy
 • Łukasz Gembiś, Ekspert Fundacji im. Lesława A. Pagi
 • Krzysztof Kondraciuk, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
 • Kamil Simka, Wiceprezes Wykonawczy, Skanska S.A.
 • Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
 • Moderator: Elżbieta Pałys, Redaktor, RynekInfrastruktury.pl
16:20 Zakończenie Kongresu
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE ZWIŃ
12:40 Budownictwo modułowe - budownictwem przyszłości:
 • Wojciech Pater, Pełnomocnik Zarządu firmy DiamondModule Sp. z o.o. Sp.k. 

13:00 DEBATA: Porozmawiajmy o programie MIESZKANIE -PLUS

Uczestnicy:
 • Jarosław Bogucki, Ekspert, Fundacja Integracja
 • Prof. Marek Bryx, Szkoła Główna Handlowa 
 • Katarzyna Kuniewicz, Partner, Dział Badań i Analiz Rynku, REAS Sp. z o.o./Sp. Kom.
 • Grzegorz Muszyński, Członek Zarządu, BGK Nieruchomości
 • Grzegorz Okoński, Dyrektor Biura Polityki Lokalowej Urzędu m. st. Warszawy
 • Wojciech Pater, pełnomocnik Zarządu firmy DiamondModule Sp. z o.o. Sp.k.  
 • Magdalena Ruszkowska-Cieślak, Dyrektor krajowa, Habitat for Humanity Poland
 • Dariusz Stefaniuk, Prezydent, Biała Podlaska 
 • Moderator: Łukasz Malinowski, Redaktor Naczelny, TOR Wydawnictwo
14:00 Zakończenie Debaty

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

PLIKI DO POBRANIA

POPRZEDNIA EDYCJA

ATRAKCJE JAK DOJECHAĆ HOTEL KOMUNIKACJA MIEJSKA

MIEJSCE

Pięciogwiazdkowy hotel Sheraton Warsaw znajduje się przy placu Trzech Krzyży w centrum Warszawy, zaledwie 5 minut spacerem od słynnej ulicy Nowy Świat i 10 minut spacerem od Łazienek Królewskich. Pałac Kultury i Nauki znajduje się zaledwie 1,3 km od hotelu, a do Zamku Królewskiego i Starego Miasta można dojechać autobusem w zaledwie 5 minut. Stadion Narodowy, który usytuowany jest po drugiej stronie rzeki, i Centrum Nauki Kopernik dzielą od hotelu niespełna 3 km.

więcej...

MODERATORZY, PRELEGENCI, CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

Mirosław Antonowicz Zbigniew Antonowicz Rafał Bałdys Mirosław Barszcz Dariusz Blocher

Prof. Marek Bryx Marek Cywiński Przemysław Daca Jan Deja Maciej Dejer

Prof. dr hab. Przemysław Drapała Barbara Dzieciuchowicz Adrian Furgalski Alvin Gajadhur Łukasz Gembiś

Przemysław Gorgol Ireneusz Gójski Maciej Gromek Piotr Janiszewski Dariusz Kasznia

Renata Kaznowska Krzysztof Kondraciuk Katarzyna Kuniewicz Jerzy Kwieciński Dominik Landa

Michał Litwin Jakub Madrjas Łukasz Malinowski Andrzej Massel Monika Niemiec-Butryn

Przemysław Nogaj Grzegorz Okoński Jan Piotrowski Dymitr Petrow-Ganew Elżbieta Pałys

Michał Piwowarczyk prof. Wojciech Radomski Izabella Rokicka Prof. Janusz Rymsza Bogdan Rzońca

Piotr Samson dr inż. Krzysztof Błażejowski Piotr Ostanek Robert Siwik Kamil Simka

Marcin Sokołowski Dariusz Słaboszewski Michał Szymajda dr Tadeusz Syryjczyk Dariusz Stefaniuk

Jan Styliński Aleksander Szerner dr hab. inż. Marcin Ślęzak Anna Tryfon-Bojarska Mateusz Turecki

Jerzy Werle Prof. Marek Wierzbowski Przemysław Wróbel Patrycjusz Wyżga Magdalena Zabłocka

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego.


Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Jędrzej Puzyński

dyrektor ds. konferencji

email: jedrzej.puzynski@tor-wydawnictwo.pl

tel: 22 462 77 44

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Iwona Basa

z-ca dyrektora sprzedaży i marketingu

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

tel. kom.: +48 728 518 765

tel: 22 462 77 41