V KONGRES INFRASTRUKTURY POLSKIEJ

19 CZERWCA 2017, WARSZAWA

Hotel Sheraton ul. B. Prusa 2

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO
 
FORUM BUDOWNICTWA INFRASTRUKTURALNEGO

Organizatorzy

Partner Złoty

Partnerzy Srebrni

Partner Brązowy

Partner Ubezpieczeniowy

Partner Projektowy

Partner Prawny

Partner Oświetleniowy

Partner

Partner Forum Żeglugi Śródlądowej

Patronat Honorowy

Partner merytoryczny

Partner medialny

PROGRAM KONGRESU

Kongres Infrastruktury Polskiej 2017 ZWIŃ
9:00-9:50 Rejestracja uczestników, poranna kawa
9:50 Uroczyste powitanie i otwarcie Kongresu
10:00 Wystąpienie otwierające
 • Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa*
10:10 DEBATA OTWARCIA: Dziś i jutro finansowania infrastruktury wobec perspektywy zmniejszenia funduszy europejskich dla Polski
 • UE, PPP, reforma budżetu? – skąd brać środki na inwestycje?
 • Finansowanie utrzymania infrastruktury
 • Ile prawa zamówień publicznych w przyszłym procesie inwestycyjnym?
Uczestnicy:
 • Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa* 
 • Dariusz Blocher, Prezes Zarządu BUDIMEX S.A. 
 • Marek Cywiński, Dyrektor Generalny, Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. 
 • Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP PLK S.A.
 • Piotr Janiszewski, Prezes Zarządu Skanska S.A. 
 • Krzysztof Kondraciuk, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
 • Renata Kaznowska, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy 
 • Adrian Furgalski, Przewodniczący Railway Business Forum
 • Jerzy Werle, Prezes Zarządu Warbud S.A. 
 • Magdalena Zabłocka, Senior Associate, Infrastruktura i Energetyka, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
 • Moderator: Patrycjusz Wyżga, TVN24 Biznes i Świat, Program III Polskiego Radia
11:10 DEBATA STRATEGICZNA: Kolej Dużych Prędkości, nowe moce w energetyce , Centralny Port Lotniczy, przekop Mierzei Wiślanej – czy wielkie projekty infrastrukturalne ukierunkują rozwój Polski na kolejne lata?
 • Duże projekty infrastrukturalne – czy mamy z nimi kłopot? 
 • Doświadczenia innych krajów
Uczestnicy:
 • Janusz Niedziela, Prezes, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
 • Bogdan Rzońca, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury 
 • Piotr Samson, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
 • Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR 
 • Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej*
 • Prof. Marek Wierzbowski, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
 • Mikołaj Wild, Pełnomocnik Rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego* 
 • Moderator: Łukasz Malinowski, Redaktor Naczelny, Rynek Kolejowy
11:50 Rozdanie nagród portalu RynekInfrastruktury.pl
Loteria wizytówkowa
12:10 Przerwa kawowa (techniczna)
KONGRES INFRASTRUKTURY POLSKIEJ – FORA TEMATYCZNE ZWIŃ
FORUM ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ ZWIŃ
12:40 Plan rozwoju dróg wodnych w Polsce
 • Przemysław Daca, Zastępca Dyrektora, Departament Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
13:00 Wystąpienie
 • Przedstawiciel OT Logistics S.A.
13:20 Potencjał gospodarczy Odrzańskiej Drogi Wodnej
 • Zbigniew Antonowicz, Prezes Stowarzyszenia "Odrą w Świat", Wiceprzewodniczący Rady Interesantów Portu Szczecin i Komitetu Gospodarki Wodnej przy KIG
13:40 DEBATA: Wpływ rozwoju żeglugi śródlądowej na konkurencyjność portów morskich i rozwój transportu intermodalnego
 • Jak inwestycje w modernizację dróg wodnych wpłyną na rozwój portów? 
 • Żegluga śródlądowa w systemie transportu intermodalnego 
 • Czy żegluga śródlądowa i inwestycje w infrastrukturę portową to szansa dla firm budowlanych w Polsce?
Uczestnicy:
 • Zbigniew Antonowicz, Prezes Stowarzyszenia „Odrą w Świat”, Wiceprzewodniczący Rady Interesantów Portu Szczecin i Komitetu Gospodarki Wodnej przy KIG 
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński, Kierownik Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych UKW, Przewodniczący Rady ds. Promocji Żeglugi Śródłądowej*
 • Ireneusz Gójski, ekspert rynku TSL 
 • Łukasz Greinke, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.*
 • dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej
 • Monika Niemiec-Butryn, Dyrektor Departamentu Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Dariusz Słaboszewski, Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. 
 • Przedstawiciel OT Logistics S.A.
 • Moderator: Jędrzej Puzyński, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
14:30 Lunch
15:10 DEBATA: Czy rozwój żeglugi śródlądowej stanowi zagrożenie dla innych inwestycji infrastrukturalnych lub gałęzi transportu w Polsce?
 • Żegluga śródlądowa – uzupełnianie sieci transportowej czy tworzenie obszarów konkurencji?
 • Rewitalizacja Wisły i Odry a modernizacja linii kolejowych 
 • Planowana modernizacja rzek a priorytety samorządów
 • Turystyczna i rekreacyjna funkcja rozwoju żeglugi śródlądowej
Uczestnicy:
 • Mirosław Antonowicz, Akademia Leona Koźmińskiego 
 • Maciej Gromek, Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie 
 • Maciej Libiszewski, Prezes Zarządu PKP Cargo S.A.*
 • Dominik Landa, Commercial Director, DCT Gdańsk S.A. 
 • Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
 • Michał Litwin, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych 
 • Jan Piotrowski, Biuro Marketingu Miasta, Urząd m.st. Warszawy 
 • Moderator: Jakub Madrjas, Redaktor Prowadzący, Rynek-Kolejowy.pl
16:00 Zakończenie Kongresu
FORUM TECHNOLOGII W INFRASTRUKTURZE ZWIŃ
12:40 Innowacje w budownictwie drogowym
 • Przedstawiciel Instytutu Budowy Dróg i Mostów*
13:00 Usprawnianie procesu inwestycyjnego; pomysły organizacyjne i technologie – jak zmniejszać zakres zamknięć torów i dróg na czas napraw i modernizacji
13:20 Wystąpienie
13:40 Wystąpienie Partnera
14:00 Technologia betonu wałowanego (RCC) dla dróg lokalnych – odpowiedź na potrzeby samorządów?
 • Michał Hebdaś, Menedżer Techniczno-Handlowy, Cemex Infrastruktura Sp. z o.o.
 • Przemysław Jelonkiewicz, Technolog Mobilnych Wytwórni Betonu, Cemex Infrastruktura Sp. z o.o.
14:30 Lunch
15:10 DEBATA: Czy technologie BIM i IPD są szansą na rozwój polskiego budownictwa?

Uczestnicy:
 • Mateusz Turecki, Koordynator ds. Projektowania, Lider Wdrożenia BIM, Budimex SA 
 • Marcin Sokołowski, Skanska S.A .
 • Maciej Dejer, BIM Klaster 
 • Dariusz Kasznia, Prezes, Europejskie Centrum Certyfikacji BIM 
 • Arkadiusz Merchel, Dyrektor Pionu Projektowania, Multiconsult Polska Sp. z o.o.
 • Moderator: Rafał Bałdys, Wiceprezes, Polski Związek Pracodawców Budownictwa
16:00 Zakończenie Kongresu
FORUM BUDOWNICTWA INFRASTRUKTURALNEGO ZWIŃ
12:40 Kondycja branży drogowej
 • Barbara Dzieciuchowicz, Prezes, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa 
 • dr Jacek Stefański, Wspólnik, Arcata Partners
13:00 Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
 • Jerzy Werle, Prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
13:10 Wystąpienie
 • Przedstawiciel kancelarii Jara Drapała & Partners
13:30 Wystąpienie:
 • Przedstawiciel PZU S.A.
13:45 Energooszczędny system oświetlenia miejskiego*
 • Przedstawiciel Lesss
13:55 DEBATA: 2017, 2018 czy… 2019 – kiedy można spodziewać się ożywienia w branży budownictwa?

Uczestnicy:
 • Jerzy Szmit, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa*
 • Jan Deja, Stowarzyszenie Producentów Cementu 
 • Barbara Dzieciuchowicz, Prezes, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa 
 • Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego 
 • Renata Mordak, Dyrektor Pionu Transportu, Multiconsult Polska Sp. z o.o.
 • Michał Piwowarczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwo Rozwoju 
 • Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
 • Moderator: Michał Szymajda, Redaktor, Rynek Kolejowy
14:40 Lunch
15:10 Zmechanizowane Technologie Budowy Tuneli Kolejowych i Drogowych w Skomplikowanych Warunkach Hydrogeologicznych
 • Dymitr Petrow-Ganew, Herrenknecht AG
15:30 DEBATA: Jasne kryteria, przejrzystość, relacje – jakie są warunki skutecznej realizacji zaplanowanych inwestycji?

Uczestnicy:
 • Jan Józwiak, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
 • Krzysztof Kondraciuk, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
 • Andrzej Massel, Zastępca Dyrektora ds. Studiów i Projektów Badawczych, Instytut Kolejnictwa 
 • Jan Styliński, Prezes, Polski Związek Pracodawców Budownictwa 
 • Jolanta Pawluk, Dyrektor, Centrum Realizacji Inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe*
 • Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
 • Łukasz Gembiś, Ekspert Fundacji im. Lesława A. Pagi i Kancelarii K&L Gates Jamka
  sp.k.
 • Moderator: Elżbieta Pałys, Redaktor, RynekInfrastruktury.pl
16:20 Zakończenie Kongresu
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE ZWIŃ
12:40 DEBATA: Porozmawiajmy o programie MIESZKANIE PLUS

Uczestnicy:
 • Mirosław Barszcz, Prezes Zarządu, BGK Nieruchomości 
 • Prof. Marek Bryx, Szkoła Główna Handlowa 
 • Katarzyna Kuniewicz, Partner, Dział Badań i Analiz Rynku, REAS Sp. z o.o./Sp. Kom. 
 • Grzegorz Okoński, Dyrektor Biura Polityki Lokalowej Urzędu m. st. Warszawy 
 • Magdalena Ruszkowska-Cieślak, Dyrektor krajowa, Habitat for Humanity Poland
 • Dariusz Stefaniuk, Prezydent, Biała Podlaska 
 • Moderator: Łukasz Malinowski, Redaktor Naczelny, TOR Wydawnictwo
14:00 Zakończenie Debaty

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

POPRZEDNIA EDYCJA

ATRAKCJE JAK DOJECHAĆ HOTEL KOMUNIKACJA MIEJSKA

MIEJSCE

Pięciogwiazdkowy hotel Sheraton Warsaw znajduje się przy placu Trzech Krzyży w centrum Warszawy, zaledwie 5 minut spacerem od słynnej ulicy Nowy Świat i 10 minut spacerem od Łazienek Królewskich. Pałac Kultury i Nauki znajduje się zaledwie 1,3 km od hotelu, a do Zamku Królewskiego i Starego Miasta można dojechać autobusem w zaledwie 5 minut. Stadion Narodowy, który usytuowany jest po drugiej stronie rzeki, i Centrum Nauki Kopernik dzielą od hotelu niespełna 3 km.

więcej...

MODERATORZY, PRELEGENCI, CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

Mirosław Antonowicz Zbigniew Antonowicz Rafał Bałdys Mirosław Barszcz Dariusz Blocher

Prof. Marek Bryx Marek Cywiński Przemysław Daca Jan Deja Maciej Dejer

Barbara Dzieciuchowicz Adrian Furgalski Alvin Gajadhur Łukasz Gembiś Przemysław Gorgol

Ireneusz Gójski Maciej Gromek Piotr Janiszewski Dariusz Kasznia Renata Kaznowska

Krzysztof Kondraciuk Katarzyna Kuniewicz Jerzy Kwieciński Dominik Landa Michał Litwin

Jakub Madrjas Łukasz Malinowski Andrzej Massel Janusz Niedziela Monika Niemiec-Butryn

Grzegorz Okoński Jan Piotrowski Dymitr Petrow-Ganew Elżbieta Pałys Michał Piwowarczyk

prof. Wojciech Radomski Izabella Rokicka Bogdan Rzońca Piotr Samson Robert Siwik

Dariusz Słaboszewski Michał Szymajda Marcin Sokołowski Tadeusz Syryjczyk Dariusz Stefaniuk

Jan Styliński dr hab. inż. Marcin Ślęzak Mateusz Turecki Jerzy Werle Prof. Marek Wierzbowski

Przemysław Wróbel Patrycjusz Wyżga Magdalena Zabłocka

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego.


Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Jędrzej Puzyński

dyrektor ds. konferencji

email: jedrzej.puzynski@tor-wydawnictwo.pl

tel: 22 462 77 44

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Ewelina Sosnowska

dyrektor zarządzająca

email: ewelina.sosnowska@tor-wydawnictwo.pl

tel. kom.: +48 696 094 110

tel: 22 462 77 40

Iwona Basa

z-ca dyrektora sprzedaży i marketingu

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

tel. kom.: +48 728 518 765

tel: 22 462 77 41