VII KONGRES INFRASTRUKTURY POLSKIEJ 2019

12 CZERWCA 2019, WARSZAWA

Wybrzeże Kościuszkowskie 20

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO
 
PROCES REALIZACJI INWESTYCJI

Organizatorzy

Partner Brązowy

Partner

Patronat Honorowy

Partner Medialny

PROGRAM KONGRESU

VII KONGRES INFRASTRUKTURY POLSKIEJ ZWIŃ
9:00 Rejestracja
10:00 Otwarcie Kongresu
10:10 WYSTĄPIENIE OTWIERAJĄCE
10:20 DEBATA OTWARCIA: Polski sektor infrastruktury – bieżące wyzwania
11:20 Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
11:40 DEBATA STRATEGICZNA: Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – jak wpłynie na realizację inwestycji?
12:30 Przerwa techniczna
SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SESJA: PROCES REALIZACJI INWESTYCJI ZWIŃ
13:10 Podział ryzyka w procesie inwestycyjnym
13:30 DEBATA: Relacja wykonawca – inwestor. Dialog czy dwa monologi? Waloryzacja kontraktów infrastrukturalnych
14:30 Polityka w zakresie pozyskiwania kadr na potrzeby branży
14:50 DEBATA: Rynek pracy jako wąskie gardło w realizacji inwestycji infrastrukturalnych
15:40 Przerwa kawowa
SESJA: PLANOWANIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ ZWIŃ
13:10 Elektryfikacja linii kolejowych
13:30 DEBATA: 2023, 2027 czy 2030… Kiedy stworzymy spójną sieć polskiej infrastruktury transportowej?
14:30 Wyniki analizy transportowej dla Odrzańskiej Drogi Wodnej
14:50 DEBATA: Inwestycje w drogi samorządowe – skala potrzeb a rzeczywistość
15:40 Przerwa kawowa
SESJA: INNOWACJE ZWIŃ
13:10 Polski program inwestycji w sieci elektroenergetyczne. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie inwestycyjnym
13:30 DEBATA: Stosowanie nowoczesnych rozwiązań w branży infrastruktury – szanse i zagrożenia
 • Building Information Modeling 
 • Digitalizacja infrastruktury a kwestie cyberbezpieczeństwa 
 • Wykorzystanie dronów w realizacji inwestycji
14:30 DEBATA: Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego, zapobieganie hałasowi – czy tworzenie przyjaznej infrastruktury komunikacyjnej to przestrzeń dla innowacji?
15:30 Przerwa kawowa
DEBATA PODSUMOWUJĄCA ZWIŃ
16:00 DEBATA PODSUMOWUJĄCA
 • Jaka infrastruktura po 2020 roku? 
 • Jak rozwój innowacji wpłynie na zatrudnienie w branży? 
 • Jakich zmian możemy się spodziewać w procesie realizacji inwestycji?
16:40 Planowane zakończenie Kongresu

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

POPRZEDNIA EDYCJA

ATRAKCJE JAK DOJECHAĆ HOTEL KOMUNIKACJA MIEJSKA

MIEJSCE

MODERATORZY, PRELEGENCI, CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

Dariusz Blocher Aneta Citko Jan Deja Barbara Dzieciuchowicz Adrian Furgalski

Jakub Jarosz Ewelina Karp-Kręglicka Piotr Kubicki Rafał Leszczyński dr Jakub Majewski

Łukasz Malinowski dr Andrzej Massel prof. Wojciech Radomski Przemysław Rdest Robert Siwik

Jarosław Sroka dr Tadeusz Syryjczyk Marita Szustak dr hab. inż. Marcin Ślęzak Przemysław Wróbel

Konrad Wyrwas Małgorzata Zielińska dr inż. Andrzej Żurkowski

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego.


Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Jędrzej Puzyński

dyrektor programowy

email: jedrzej.puzynski@tor-wydawnictwo.pl

tel: 696 094 452

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Iwona Basa

dyrektor ds kluczowych klientów

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

tel. kom.: 728 518 765