IV KONGRES INFRASTRUKTURY POLSKIEJ

22 CZERWCA 2016, WARSZAWA

Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO
 
FORUM BUDOWNICTWA INFRASTRUKTURALNEGO

Organizatorzy

Partner Złoty

Partner Srebrny

Partner Brązowy

Partner Geotechniczny

Partner Projektowy

Partner Ubezpieczeniowy

Partner Prawny

Partnerzy Forum Oświetlenia w Infrastrukturze

Partner Prawny Forum Energetycznego

Partner Ubezpieczeniowy Forum Energetycznego

Partner Ochrony Środowiska

Patronat Honorowy

Partner merytoryczny

Partner medialny

PROGRAM KONGRESU

KONGRES INFRASTRUKTURY POLSKIEJ 2016 ZWIŃ
8:45 Rejestracja uczestników, poranna kawa
9:45 Uroczyste powitanie i otwarcie Kongresu
10:00 Wystąpienie powitalne 
 • Jerzy Szmit, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
10:15 DEBATA WPROWADZAJĄCA:
Infrastruktura transportowa w nowej perspektywie politycznej i w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej
 • Jerzy Szmit, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 • Dariusz Blocher, Prezes Zarządu, Budimex S.A.
 • Marek Cywiński, Dyrektor Zarządzający, Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.
 • Adrian Furgalski, Wiceprezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Andrzej Pawłowski, Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Eksploatacji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Małgorzata Stręciwilk, Prezes, Urząd Zamówień Publicznych
 • Prof. Marek Wierzbowski, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
 • MODERATOR: Patrycjusz Wyżga, TVN24 BiS
11:15 Rozdanie nagród portalu RynekInfrastruktury.pl
11:40 Loteria wizytówkowa
11:50 PRZERWA TECHNICZNA (KAWA I POCZĘSTUNEK)
KONGRES INFRASTRUKTURY POLSKIEJ – FORA TEMATYCZNE ZWIŃ
FORUM BUDOWNICTWA INFRASTRUKTURALNEGO ZWIŃ
12:20 Wystąpienie wprowadzające:
 • Jerzy Szmit, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
12:40
Wystąpienie:
BHP, ryzyko, ceny – co nas boli?
 • Tomasz Michalski, Dyrektor Naczelny i Regionu Europy Płn. – Wschodniej, Keller Polska
13:00 DEBATA:

Czy uda się odbudować relacje z rynkiem przez Narodowe Forum? Kontraktowe?
Kryteria oceny ofert – jak ważna powinna być cena w przetargu i czy da się racjonalnie zdefiniować pozostałe kryteria.

 • Rafał Bałdys, Wiceprezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 • Jacek Bojarowicz, Dyrektor, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Barbara Dzieciuchowicz, Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
 • dr Izabela  Fundowicz, Naczelnik Wydziału Analiz i Orzecznictwa Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych
 • Tomasz Michalski, Dyrektor Naczelny, Keller Polska 
 • Renata Mordak, Dyrektor Pionu Transport, Multiconsult Polska
 • Grzegorz Muszyński, Członek Zarządu, Dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Andrzej Ptak, Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu
 • Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora, Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • MODERATOR: Łukasz Malinowski, Dyrektor, TOR Wydawnictwo
14:00 Wystąpienie podsumowujące:
 • Jerzy Szmit, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
14:20 Lunch
15:05 DEBATA:

Utrzymanie dróg krajowych i kolei – rola Państwa czy zadania dla sektora prywatnego

Jak kalkulować koszty budowy i utrzymania dróg
 • Grzegorz Cioch, Wiceprezes FBSerwis S.A.
 • Andrzej Maciejewski, Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
 • Arkadiusz Merchel, Dyrektor Pionu Projektowanie, Multiconsult Polska
 • dr Aleksandra Paczkowska-Tomaszewska, Associate Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
 • Zrinka Perčić, Dyrektor Biura Prawnego w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Maciej Ziomek, Senior Manager, EY
 • Świętosława Palmowska-Maciaszek, Dyrektor i Prokurent, THB Polska Sp. z o.o. 
 • MODERATOR: Jakub Madrjas, Redaktor Naczelny Portalu www.Rynek-Kolejowy.pl
15:55 Wystąpienie:
Zmechanizowane technologie budowy tuneli komunikacyjnych
 • Dymitr Petrow-Ganew, Herrenknecht AG
16:15 Wystąpienie:
Inne podejście do punktacji kryterium ceny w przetargach na roboty budowlane
 • Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
16:35 DEBATA:

Zaprojektuj i wybuduj – jak to robić mądrze?
 • Tomasz Latawiec, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców
 • Zrinka Perčić, Dyrektor Biura Prawnego, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Iwona Stępień-Pilipczuk, Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
 • Przemysław Wróbel, Dyrektor, CUPT
 • MODERATOR: Łukasz Gembiś, Ekspert, Fundacja im. Lesława Pagi, Prawnik w Kancelarii K&L Gates
FORUM INFRASTRUKTURY SAMORZĄDOWEJ ZWIŃ
12:20 Wystąpienie wprowadzające:
Analiza postępowań przetargowych dot. modernizacji regionalnej infrastruktury drogowej – na co zwracać uwagę?
 • Robert Siwik - Partner Zarządzający, Kancelaria Prawna BIERĆ SIWIK & PARTNERS sp.k., Przewodniczący komisji ds. zamówień publicznych ‎Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej
12:40 Od POIiŚ do RPO – gdzie szukać pieniędzy na finansowanie inwestycji transportowych w obrębie perspektywy finansowej UE 2014-2020?
 • Janusz Zubrzycki, Członek Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
13:00 Dlaczego warto analizować ryzyko infrastrukturalne i środowiskowe dla inwestycji?
 • Witold Domek, Pełnomocnik Zarządu Multiconsult Polska
13:20 DEBATA:

Realizacja samorządowych inwestycji infrastrukturalnych
 • Remigiusz Chlewicki, Partner, EY
 • Jacek Kowalski, Burmistrz, Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Ryszard Lech, Radny, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • dr Jarosław Maćkowiak, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
 • Bartosz Mysiorski, Wiceprezes Fundacji Centrum PPP
 • Dymitr Petrow-Ganew, Herrenknecht AG
 • Paweł Szaciłło, Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwo Rozwoju
 • Agnieszka Szymczyk, Senior Banker, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
 • Zbigniew Tabor, Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządców Dróg Wojewódzkich
 • Jacek Wojciechowicz, Zastępca Prezydenta, M.st. Warszawa
 • Świętosława Palmowska-Maciaszek, Dyrektor i Prokurent, THB Polska Sp. z o.o.
 • MODERATOR: Elżbieta Pałys, Redaktor portalu www.rynekinfrastruktury.pl
14:20 Lunch
15:05 Wystąpienie:
Doświadczenia z zakresu zarządzania samorządową infrastrukturą kolejową
 • Tomasz Maciejewski, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
15:25 Zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych - możliwości biznesowe dla branży budowlanej
 • Małgorzata Pałysa, Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
15:45 Innowacje chroniące środowisko. Woda. Surowce. Energia
 • Jarosław Wróbel, Dyrektor ds. Inwestycji, ENERIS Surowce
16:05 DEBATA:

Inwestycje państwa i samorządu. Jak rozdzielić kompetencje, pogodzić cele i uwspólnić odpowiedzialność?
 • Ryszard Świlski, Członek Zarządu Województwa, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Rafał Górski, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Obywatelskich
 • Bartosz Mysiorski, Wiceprezes Fundacji Centrum PPP (zaproszony)
 • Barbara Dzieciuchowicz, Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
 • Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • MODERATOR: Jakub Dybalski , Redaktor Portalu www.transport-publiczny.pl
FORUM OŚWIETLENIA W INFRASTRUKTURZE ZWIŃ
12:20 Wystąpienie:
Nowe rozwiązania i technologie w służbie oświetlenia miast - program SOWA
 • dr hab. inż. Maciej Zajkowski, Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej, Politechnika Białostocka
12:40 Wymiany lamp ulicznych na energooszczędne – prosty zabieg czy skomplikowana operacja? Przykład miasta Częstochowy
 • Mirosław Soborak, Z-ca Prezydenta Miasta Częstochowy
13:00 Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Hajnówka
 • Jerzy Sirak, Burmistrz Miasta Hajnówka
13:20 Wystąpienie:
Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego
 • Piotr Lidzbarski, Dyrektor Departamentu Sprzedaży, ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
 • Janusz Wielgus, Dyrektor Departamentu Realizacji Usług, ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
13:50 DEBATA:

Smart lighting - nowe rozwiązania w oświetleniu miast
 • Rafał Bachański, Wydział Sygnalizacji i Oświetlenia, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
 • Marek Łasiński, Dyrektor Rozwoju Biznesu, Philips Lighting Poland S.A.
 • dr hab. inż. Maciej Zajkowski, Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej, Politechnika Białostocka
 • Mariusz Ejsmont, Dyrektor Techniczny LUG Light Factory Sp. z o.o..
 • MODERATOR: Jędrzej Puzyński, Project Manager, TOR Konferencje
14:20 Lunch
15:05 DEBATA:
W poszukiwaniu oszczędności samorządu
 • Mariusz Ejsmont, Dyrektor Techniczny LUG Light Factory Sp. z o.o.
 • Katarzyna Kurbiel – Auleytner, Principal Portfolio Manager, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
 • Leszek Loch, Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
 • Marek Rymarz, Wiceburmistrz Nysy
 • Jacek Walski, PREDA
 • MODERATOR: Elżbieta Pałys, Redaktor portalu www.rynekinfrastruktury.pl 
15:55 Oświetlenia na kolei – przestrzeń dla innowacji?
 • Radosław Burak-Romanowski, Dyrektor Biura Energetyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

16:15 DEBATA:

Nowoczesne oświetlenie w miastach, na kolei i w tunelach – skala wyzwań
 • Radosław Burak-Romanowski, Dyrektor Biura Energetyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Leszek Leniarski, Prezes Zarządu, KRULEN Sp. z o.o.
 • dr inż. Artur Rojek, Kierownik Zakładu Elektroenergetyki, Instytut Kolejnictwa
 • Dariusz Szlezak, Philips Lighting Poland S.A.
 • Robert Siemiński, Specjalista ds. techniki świetlnej, Instytut Elektrotechniki
 • MODERATOR: Jakub Madrjas, Redaktor Naczelny Portalu www.Rynek-Kolejowy.pl
FORUM ENERGETYCZNE ZWIŃ
12:20 20 stopień zasilania. Czy grozi nam blackout? 
 • Włodzimierz Mucha, Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu, PSE S.A.
12:45 Wystąpienie:
7 pokus polskiej energetyki -prezentacja kluczowych trendów dla sektora
 • Dorota Dębińska-Pokorska, Lider Grupy Energetycznej w PwC
13:10 DEBATA:

Budowanie mocy i sieci – inwestycje do 2020 roku
 • Michał Ćwil, Wiceprezes Zarządu, Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej
 • Dorota Dębińska-Pokorska, Lider Grupy Energetycznej, PwC
 • Włodzimierz Mucha, Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu PSE SA
 • Joanna Rewkowska, Senior Associate, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
 • Paweł Smoleń, Członek Zarządu ds. Przemysłu i Energetyki, ERBUD SA
 • Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Przedstawiciel TAURON Polska Energia SA
 • MODERATOR: Emilia Derewienko, Redaktor portalu www.RynekInfrastruktury.pl 
14:20 Lunch
15:05 Wystąpienie:
Zarządzanie ryzykiem przy projektach energetycznych
 • Michał Kiesiński, Dyrektor Departamentu Rozwoju, EIB SA
15:05 Wystąpienie wprowadzające:
Prognozy inwestycyjne w energetyce do 2020 roku
15:25 DEBATA:
Czy rynek wystarczy aby budować nowe moce wytwórcze?

 • Anna Chmielewska, Senior Banker, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
 • Rafał Hajduk, Partner, Norton Rose Fulbright
 • Michał Kiesiński, Dyrektor Departamentu Rozwoju, EIB SA
 • Kazimierz Rajczyk. Dyrektor Zarządzający Sektorem Energetycznym, ING Bank Śląski S.A.
 • Łukasz Dziekoński, Dyrektor Biura w Departamencie Finansowania Projektór Inwestycyjnych, PKO Bank Polski
 • Wojciech Hann, Dyrektor Zarządzający Rynki Kapitałowe/M&A, IPOPEMA Securities SA
 • MODERATOR:Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl
16:25 DEBATA:

Konsekwencje unijnej polityki klimatycznej dla inwestycji energetycznych
 • Marcin Bodio, Dyrektor Biura Relacji Międzynarodowych, Grupa LOTOS
 • Tomasz Chmal, Partner White&Case
 • Jan Deja, Dyrektor Biura, Stowarzyszenie Producentów Cementu
 • Cezary Lejkowski, Dyrektor Departamentu Klimatu i Energii, Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 • Szymon Ostrowski, Dyrektor, Industrial and Commercial Bank of China w Polsce
 • Jacek Szymczak, Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
 • Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
 • MODERATOR: Joanna Rycerz, Ekspert, Fundacja im. Lesława A. Pagi
ZAKOŃCZENIE KONGRESU ZWIŃ
17:10 Planowane zakończenie

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

PLIKI DO POBRANIA

POPRZEDNIA EDYCJA

ATRAKCJE JAK DOJECHAĆ HOTEL KOMUNIKACJA MIEJSKA

MIEJSCE

Hotel Marriott zlokalizowany jest w samym centrum Warszawy, w otoczeniu Dworca Centralnego oraz Pałacu Kultury i Nauki. Hotel od lotniska dzieli 20 minut jazdy samochodem oraz zaledwie 15-minutowy spacer od Starego Miasta.

więcej...

MODERATORZY, PRELEGENCI, CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

Rafał Bałdys Barbara Dzieciuchowicz Przemysław Gorgol Dariusz Blocher Marek Cywiński

Piotr Grzymowicz Jacek Kowalski Tomasz Latawiec Bartosz Mysiorski Szymon Ogłaza

Andrzej Ptak Tadeusz Syryjczyk Prof. Marek Wierzbowski dr Jarosław Maćowiak mec. Joanna Rewkowska

dr Aleksandra Paczkowska-Tomaszewska Robert Siwik Adrian Furgalski Remigiusz Nowakowski Witold Słowik

Renata Mordak Arkadiusz Merchel Witold Domek Małgorzata Pałysa

ORGANIZATORZY

Inicjatywa dla Infrastruktury jest stowarzyszeniem założonym w 2013 r., prowadzącym działania mające na celu zdiagnozowanie i nazwanie kluczowych kwestii spornych, negatywnie wpływających na relację między sektorem przedsiębiorców a administracją publiczną oraz, w konsekwencji, wypracowanie rozwiązań, które umożliwią naprawienie tej sytuacji.Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Jakub Klimkiewicz

Dyrektor ds. Programowych ZDG TOR

email: jakub.klimkiewicz@tor-wydawnictwo.pl

tel: 22 461 28 76

Michał Grobelny

Project Manager

email: michal.grobelny@tor-wydawnictwo.pl

tel: 22 462 77 43

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Ewelina Sosnowska

dyrektor sprzedaży i marketingu

email: ewelina.sosnowska@tor-wydawnictwo.pl

tel. kom.: +48 696 094 110

tel: 22 462 77 40

Iwona Basa

kierownik sprzedaży i marketingu

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

tel. kom.: +48 728 518 765

tel: 22 462 77 41