VII KONGRES INFRASTRUKTURY POLSKIEJ 2019

12 CZERWCA 2019, WARSZAWA

Centrum Nauki Kopernik, Wybrzeże Kościuszkowskie 20

 
PROCES REALIZACJI INWESTYCJI

Organizatorzy

Partner Platynowy

Partnerzy Srebrni

Partnerzy Brązowi

Partner Geotechniczny

Partner Prawny

Partner Projektowy

Partner Merytoryczny

Partner

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy

Partner Medialny

PROGRAM KONGRESU

VII KONGRES INFRASTRUKTURY POLSKIEJ ZWIŃ
9:00 Rejestracja
10:00 Otwarcie Kongresu
10:10 WYSTĄPIENIE OTWIERAJĄCE
 • Przedstawiciel, Ministerstwo Infrastruktury*
10:20 DEBATA OTWARCIA: Polski sektor infrastruktury – bieżące wyzwania

Uczestnicy:
 • Przedstawiciel, Ministerstwo Infrastruktury*
 • Marek Cywiński, Dyrektor Generalny, Kapsch Telematic  Services Sp. z o.o.
 • Anna Flaga-Martynek, Radca prawny, Partner, Współzarządzająca praktyką projektów infrastrukturalnych,
  WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
 • Adrian Furgalski, Wiceprezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, Przewodniczący Railway Business Forum
 • Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Piotr Szturmowski, Dyrektor Oddziału Północ, Soletanche Polska
 • Małgorzata Zielińska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
 • Moderator: Patrycjusz Wyżga, Dziennikarz, Polskie Radio Program III
11:20 Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
 • Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
11:40 DEBATA STRATEGICZNA: Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – jak wpłynie na realizację inwestycji?

Uczestnicy:
 • Dariusz Blocher, Prezes Zarządu, Budimex S.A.
 • Kamil Furman, Dyrektor działu prawnego, Eurovia Polska S.A.
 • Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
 • Jarosław Sroka, Radca prawny, Partner, Szef praktyki infrastruktury i zamówień publicznych, kancelaria BSJP
 • Jan Styliński, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
 • Moderator: Marcin Bejm, Partner, Szef praktyki infrastruktury i finansowania projektów, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki
12:30 Przerwa techniczna
SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SESJA: PROCES REALIZACJI INWESTYCJI ZWIŃ
13:10 Roszczenia o waloryzację aktualnie realizowanych kontraktów infrastrukturalnych – mity, fakty i perspektywy.

 • Prof. dr hab. Przemysław Drapała, Wspólnik w kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS, Przewodniczący Grupy Eksperckiej ds. Legislacji i Prawa w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa
13:30 Wpływ relacji Wykonawca-Inwestor na geotechnicznego podwykonawcę
 • Jerzy Świniański, Dyrektor Handlowy, Prokurent, Keller Polska
13:40 DEBATA: Relacja wykonawca – inwestor. Dialog czy dwa monologi? Waloryzacja kontraktów infrastrukturalnych

Uczestnicy:
 • Robert Dębecki, Dyrektor Biura Gwarancji KUKE SA
 • Barbara Dzieciuchowicz, Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
 • Marta Dziewulska, Radca prawny, Dyrektor Działu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych DSK Kancelaria
 • Artur Gaszewski, Dyrektor Naczelny, Keller Polska
 • Jacek Gryga, Zastępca Dyrektora Generalnego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Marta Midloch, Radca prawny, Partner, Współzarządzająca praktyką projektów infrastrukturalnych,
  WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
 • Wiesław Nowak, Wiceprezes IGTL , Przewodniczący Sekcji Budownictwa Kolejowego 
 • Jolanta Pawluk, Dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Przemysław Wróbel, Doradca, Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Moderator: Maciej Gładyga, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
14:50 Zarządzanie roszczeniami w sporach budowlanych 
 • Ludwina Klein, Senior associate w zespole Nieruchomości i Budownictwa, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki
 • Lidia Dziurzyńska-Leipert, Partner, Departament Nieruchomości i Budownictwa, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki
15:10 Polityka w zakresie pozyskiwania kadr na potrzeby branży
 • Cezary Mączka, Członek Zarządu Budimex S.A., Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Dorota Trojanowska, Partner w Zespole Doradztwa Personalnego TPA HR, szefowa Klubu HR przy Polskim Związku Pracodawców Budownictwa
15:30 DEBATA: Rynek pracy jako wąskie gardło w realizacji inwestycji infrastrukturalnych

Uczestnicy:
 • Andrzej Kubisiak, Ekspert ds rynku pracy, Polski Instytut Ekonomiczny
 • Paweł Kułaga, Przewodniczący Komitetu ds. Migracji i Zatrudnienia, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
 • Cezary Mączka, Członek Zarządu Budimex S.A., Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Konrad Paniec, RBHR Rekrutacje Budowlane
 • Dorota Trojanowska, Partner w Zespole Doradztwa Personalnego TPA HR, szefowa Klubu HR przy Polskim Związku Pracodawców Budownictwa
 • Moderator: Emilia Derewienko, Redaktor prowadzący, Rynek Lotniczy
16:10 Przerwa kawowa
SESJA: PLANOWANIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ ZWIŃ
13:10 Przyszłość Infrastruktury Transportowej – FIDIC 2017
 • Agata Kukawka, Prawnik z zespołu projektów infrastrukturalnych kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
13:30 DEBATA: 2023, 2027 czy 2030… Kiedy stworzymy spójną sieć polskiej infrastruktury transportowej?

Uczestnicy:
 • Krzysztof Kowalczyk, Radca prawny, Partner, Szef praktyki procesowej, kancelaria BSJP
 • Rafał Leszczyński, Prezes Zarządu Grupy KZN Bieżanów
 • Michał Litwin, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
 • Piotr Malepszak, Prezes Zarządu, Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
 • Dr Andrzej Massel, Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa
 • Renata Mordak, Dyrektor Pionu Transportu, Multiconsult Polska
 • Monika Niemiec-Butryn, Dyrektor departamentu, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Adam Żołnowski, Wiceprezes Zarządu, DCT Gdansk S.A.
 • Moderator: Jakub Madrjas, Zastępca dyrektora Wydawnictwa TOR, Redaktor prowadzący Rynek Kolejowy
14:40 Sektor transportu wodnego śródlądowego w Polsce – co dalej?
 • Monika Niemiec-Butryn, Dyrektor departamentu, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
15:00 Fundusz Dróg Samorządowych - czy poprawi stan dróg lokalnych?
 • Monika Kowalczyk-Stachowiak, Adwokat, Dział Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych DSK Kancelaria
15:20 DEBATA: Inwestycje w drogi samorządowe – skala potrzeb a rzeczywistość

Uczestnicy:
 • Stanisław Jastrzębski, Wójt Gminy Długosiodło, Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Członek Rady Ekspertów ds. optymalizacji inwestycji drogowych
 • Krzysztof Kosiński, Prezydent Miasta Ciechanów
 • Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura, Związek Powiatów Polskich
 • Stanisław Kubeł, Starosta Ostrołęcki
 • Jadwiga Rajkiewicz, Dyrektor, Wydział Infrastruktury i Transportu Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Zbigniew Tabor, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Przewodniczący Konwentu Dyrektorów ZDW
 • Prof. Adam Zofka, Sekretarz Naukowy, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • Moderator: Łukasz Gembiś, Ekspert Fundacji im. Lesława A. Pagi
16:10 Przerwa kawowa
SESJA: INNOWACJE ZWIŃ
13:10 Technologia BIM w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A.
 • Jerzy Rusin, BIM Point, członek zarządu buildingSMART Polska (Chapter in Formation)
13:30 Fundamenty Tailor Made - nowatorskie rozwiązania szyte na marę, na przykładzie Południowej Obwodnicy Warszawy oraz Metra Warszawskiego
 • Emilia Błach, Dyrektor Działu Ofertowo-Projektowego, Soletanche Polska
13:50 DEBATA: Stosowanie nowoczesnych rozwiązań w branży infrastruktury – szanse i zagrożenia
 • Building Information Modeling 
 • Digitalizacja infrastruktury a kwestie cyberbezpieczeństwa 
 • Wykorzystanie dronów w realizacji inwestycji
Uczestnicy:
 • dr inż. Elżbieta Andrukiewicz, Instytut Łączności- KSO3C
 • Katarzyna Orlińska-Dejer, Prezeska Stowarzyszenia BIM Klaster
 • Krzysztof Silicki, NASK - Państwowy Instytut Badawczy, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji
 • Ewa Wolniewicz-Warska, Head of Sales, Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.
 • Paweł Wójcik, Kierownik ds. geodezji, Skysnap
 • Juliusz Żach, Prezes stowarzyszenia buildingSMART Polska
 • Moderator: Piotr Kubicki, Dyrektor ds. rozwoju, WaveNet
15:00 DEBATA: Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego, zapobieganie hałasowi – czy tworzenie przyjaznej infrastruktury transportowej to przestrzeń dla innowacji?

Uczestnicy:
 • Jan Felcyn, Instytut Akustyki, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Kazimierz Jamroz, Kierownik Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej, Politechnika Gdańska
 • Dr inż. Radosław Kucharski, Zakład Akustyki Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska
 • Ewa Makosz, Dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
 • Dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego
 • Petr Vavrouška, Wiceprezes Zarządu, mmcite+ a.s.
 • Norbert Wyrwich, Radca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
 • Moderator: Elżbieta Pałys, Redaktor prowadzący, Rynek Infrastruktury
16:00 Przerwa kawowa
DEBATA PODSUMOWUJĄCA ZWIŃ
16:20 DEBATA PODSUMOWUJĄCA
 • Jaka infrastruktura po 2020 roku? 
 • Jak rozwój innowacji wpłynie na zatrudnienie w branży? 
 • Jakich zmian możemy się spodziewać w procesie realizacji inwestycji?
Uczestnicy:
 • Maciej Gładyga, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej
 • Jan Raczyński, Instytut Kolejnictwa
 • Moderator: Dr Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Przewodniczący Rady Programowej VII Kongresu Infrastruktury Polskiej
17:00 Planowane zakończenie Kongresu

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

POPRZEDNIA EDYCJA

ATRAKCJE JAK DOJECHAĆ HOTEL KOMUNIKACJA MIEJSKA

MIEJSCE

MODERATORZY, PRELEGENCI, CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

dr inż. Elżbieta Andrukiewicz Marcin Bejm Dariusz Blocher Emilia Błach Marek Cywiński

Jan Deja Prof. Dr hab. Przemysław Drapała Barbara Dzieciuchowicz Marta Dziewulska Lidia Dziurzyńska-Leipert

Jan Felcyn Anna Flaga-Martynek Adrian Furgalski Kamil Furman Łukasz Gembiś

Maciej Gładyga Jacek Gryga Jakub Jarosz Ludwina Klein Ewelina Karp-Kręglicka

Krzysztof Kosiński Krzysztof Kowalczyk Monika Kowalczyk-Stachowiak Piotr Kubicki Andrzej Kubisiak

dr inż. Radosław Kucharski Agata Kukawka Paweł Kułaga Rafał Leszczyński Michał Litwin

dr Jakub Majewski Piotr Malepszak Łukasz Malinowski dr Andrzej Massel Cezary Mączka

Ireneusz Merchel Marta Midloch Renata Mordak Monika Niemiec-Butryn Hubert Nowak

Katarzyna Orlińska-Dejer Konrad Paniec Jolanta Pawluk Jan Raczyński prof. Wojciech Radomski

Jerzy Rusin Robert Siwik Jarosław Sroka Jan Styliński dr Tadeusz Syryjczyk

Marita Szustak dr hab. inż. Marcin Ślęzak Piotr Szturmowski Dorota Trojanowska Ewa Wolniewicz-Warska

Paweł Wójcik Przemysław Wróbel Konrad Wyrwas Norbert Wyrwich Patrycjusz Wyżga

Petr Vavrouška Małgorzata Zielińska Prof. Adam Zofka Juliusz Żach Adam Żołnowski

Tomasz Żuchowski dr inż. Andrzej Żurkowski

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego.


Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Jędrzej Puzyński

dyrektor programowy

email: jedrzej.puzynski@tor-wydawnictwo.pl

tel: 696 094 452

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Iwona Basa

dyrektor ds kluczowych klientów

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

tel. kom.: 728 518 765