VI KONGRES INFRASTRUKTURY POLSKIEJ 2018

14 CZERWCA 2018, WARSZAWA

Hotel Sheraton ul. B. Prusa 2

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO
 
INFRASTRUKTURA DROGOWA

Organizatorzy

Partner Złoty

Partner Srebrny

Partner Brązowy

Partner Prawny

Partner Geotechniczny

Partner Projektowy

Partner Merytoryczny

Partner

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy

Partner Medialny

PROGRAM KONGRESU

VI KONGRES INFRASTRUKTURY POLSKIEJ ZWIŃ
9:00 Rejestracja
10:00 Otwarcie Kongresu
10:10 WYSTĄPIENIE OTWIERAJĄCE
 • Przedstawiciel, Ministerstwo Infrastruktury*
10:20 DEBATA OTWARCIA: Powrót do przyszłości, czyli kierunki rozwoju polskiej infrastruktury
 • Infrastruktura transportowa jako integrator państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej 
 • Centralny Port Komunikacyjny, Koleje Dużych Prędkości, żegluga śródlądowa 
 • Środki na inwestycje
Uczestnicy:
 • Przedstawiciel, Ministerstwo Infrastruktury*
 • Przedstawiciel, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju*
 • Adrian Furgalski, Przewodniczący Railway Business Forum, Wiceprezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR
 • Jacek Gryga, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad*
 • Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.*
 • Bogdan Rzońca, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury* 
 • Stanisław Żmijan, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury*
 • Moderator: Patrycjusz Wyżga, Dziennikarz ekonomiczny*
11:20 DEBATA STRATEGICZNA: Zagrożenia w realizacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych
 • Zatrudnianie cudzoziemców a potrzeby kadrowe branży budowlanej 
 • Problemy logistyczne związane z zapewnieniem materiałów na place budów 
 • Relacje pomiędzy wykonawcą a zamawiającym
Uczestnicy:
 • Przedstawiciel, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej* 
 • Dariusz Blocher, Prezes Zarządu, Budimex S.A. 
 • Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Przewodniczący Rady Programowej VI Kongresu Infrastruktury Polskiej 
 • Maciej Witucki, Prezes Zarządu, Work Service S.A.
 • Moderator: Przedstawiciel, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
12:10 Rozdanie nagród portalu RynekInfrastruktury.pl
12:20 Przerwa techniczna
SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SALA A- INFRASTRUKTURA KOLEJOWA, OPTYMALIZACJA PROJEKTÓW ZWIŃ
12:50 DEBATA: Nowe linie kolejowe a program utrzymaniowy
 • Źródła finansowania i dostępność środków 
 • Rozwój kolei aglomeracyjnej, P+R przy dworcach kolejowych – kompleksowe planowanie inwestycji transportowych
Uczestnicy:
 • Rafał Bałdys, Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 • Przemysław Gorgol, Centrum Unijnych Projektów Transportowych*
 • dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej
 • dr Andrzej Massel, Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa
 • Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu, PKP PLK S.A.* 
 • Przedstawiciel, Ministerstwo Infrastruktury*  
 • Moderator: Maciej Gładyga, Dyrektor Biura, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
13:40 Gwarancja bankowa od kuchni. Korzyści i zagrożenia dla stron procesu budowlanego.

 •  Jarosław Sroka, Radca prawny, Partner w kancelarii BSJP
 • Krzysztof Kowalczyk, Radca prawny, kancelaria BSJP
14:00 DEBATA: Rozwój i znaczenie kolei regionalnych
 • Prezentacja Raportu 
 • Restrukturyzacja spółek kolejowych
Uczestnicy:
 • Przedstawiciel, Ministerstwo Infrastruktury* 
 • Adrian Furgalski, Wiceprezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR 
 • Andrzej Kensbok, Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.* 
 • Hubert Stępniewicz, Prezes Zarządu, H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.* 
 • Krzysztof Zgorzelski, Prezes Zarządu, Przewozy Regionalne Sp. z o.o.*
 • Moderator: Przedstawiciel, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
15:00 Przerwa/Lunch VIP
15:40 DEBATA: Optymalizacja projektów infrastrukturalnych
 • Rentowność cen w przetargach 
 • Podpisanie umowy a rozpoczęcie prac 
 • Koszty udziału w postępowaniach przetargowych a przyszłość polskiego rynku wykonawstwa
Uczestnicy:
 • Barbara Dzieciuchowicz, Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa 
 • Tomasz Latawiec, Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
 • Prof. Leszek Rafalski, Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
 • Marita Szustak, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego 
 • Przemysław Wróbel, Doradca, Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
 • Moderator: Łukasz Gembiś, Fundacja Lesława Pagi
16:30 Zakończenie Kongresu
SALA B - INTELIGENTNE BUDOWNICTWO, FINANSOWANIE INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ ZWIŃ
12:50 Wystąpienie:
 • Jerzy Rusin, BIM Point, Fundacja na rzecz powołania buildingSMART Polska*
13:00 DEBATA: Inteligentne budownictwo – czy digitalizacja zrewolucjonizuje sektor infrastruktury?
 • Zarządzanie informacją w budownictwie 
 • Building Smart i Building Information Modeling
Uczestnicy:
 • Jacek Boruc, Dyrekcja Biura Technicznego, Warbud S.A. 
 • Jacek Gryga, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad * 
 • Andrzej Kaczmarek, Dyrektor Zarządzający CJI PSE, PSE S.A. 
 • Dariusz Kasznia, Prezes, Europejskie Centrum Certyfikacji BIM 
 • Marcin Sokołowski, Menadżer Zespołu ds. Digitalizacji i BIM, Centrum Badań i Innowacji, Skanska S.A. 
 • Leszek Włochyński, Ekspert ds. BIM, Hochtief Polska 
 • Moderator: Katarzyna Orlińska-Dejer, Prezeska Stowarzyszenia BIM Klaster
14:00 Roszczenia z tytułu wzrostu cen
 • Prof. dr hab. Przemysław Drapała, Przewodniczący Grupy Eksperckiej ds. Prawnych Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, wspólnik w kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS
14:20 DEBATA: Pobór opłat i finansowanie infrastruktury transportowej
 • Sposoby poboru opłat 
 • Redystrybucja środków 
 • Źródła finansowania infrastruktury 
 • Finansowanie utrzymania dróg lokalnych
Uczestnicy:
 • Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego*
 • Michał Litwin, Sekretarz, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych 
 • dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej* 
 • Przedstawiciel, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.* 
 • Emil Wąsacz, Prezes Zarządu, Stalexport Autostrada Małopolska S.A.* 
 • Przedstawiciel, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej* 
 • Moderator: Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Przewodniczący Rady Programowej VI Kongresu Infrastruktury Polskiej
15:00 Przerwa/Lunch VIP
15:40 DEBATA: Infrastruktura na potrzeby nowych środków komunikacji
 • Umasowienie wykorzystania dronów 
 • Nowości w transporcie a kwestie bezpieczeństwa 
 • Hyperloop – realny projekt czy science fiction?
Uczestnicy:
 • Paweł Korzec, DroneRadar
 • Przedstawiciel, Politechnika Warszawska* 
 • Przemysław Pączek, CEO, Hyper Poland* 
 • Adam Zarzycki, HyperLodz Team*
 • dr inż. Andrzej Żurkowski, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa
 • Moderator: Przedstawiciel, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
16:30 Zakończenie Kongresu
SALA C - PORTY, TERMINALE, ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA ZWIŃ
12:50 DEBATA: Polskie porty – plany rozwojowe a dostępność od strony lądu
 • Drogi, kolej, rzeki – optymalne przepływy ładunków z i do portów 
 • Rozwój infrastruktury terminalowej na Odrze
 • Modernizacja rzek a kwestie środowiskowe
Uczestnicy:
 • Rafał Czyżyk, Prezes Stowarzyszenia „Odrą w Świat”* 
 • Przedstawiciel, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej* 
 • Przedstawiciel, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk* 
 • Gabriela Lenartowicz, Poseł na Sejm RP 
 • Przedstawiciel, Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA* 
 • Ryszard Świlski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego 
 • Przedstawiciel, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście*
 • Moderator: Przedstawiciel, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
14:00 DEBATA: Infrastruktura punktowa
 • Rozmieszczenie terminali na terenie Polski 
 • Przewozy towarowe a zapotrzebowanie na nowe obiekty
Uczestnicy:
 • Mirosław Antonowicz, Członek Zarządu, PKP S.A.
 • Ireneusz Gójski, Ekspert branży TSL, Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego 
 • Robert Komar, Pełnomocnik Zarządu Kolei Litewskich ds. Europy Centralnej 
 • Marek Tarczyński, Przewodniczący Rady, Polska Izba Spedycji i Logistyki 
 • Moderator: Tomasz Krawczyk, IT-Logistics*
15:00 Przerwa/Lunch VIP

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

POPRZEDNIA EDYCJA

ATRAKCJE JAK DOJECHAĆ HOTEL KOMUNIKACJA MIEJSKA

MIEJSCE

Pięciogwiazdkowy hotel Sheraton Warsaw znajduje się przy placu Trzech Krzyży w centrum Warszawy, zaledwie 5 minut spacerem od słynnej ulicy Nowy Świat i 10 minut spacerem od Łazienek Królewskich. Pałac Kultury i Nauki znajduje się zaledwie 1,3 km od hotelu, a do Zamku Królewskiego i Starego Miasta można dojechać autobusem w zaledwie 5 minut. Stadion Narodowy, który usytuowany jest po drugiej stronie rzeki, i Centrum Nauki Kopernik dzielą od hotelu niespełna 3 km.

więcej...

MODERATORZY, PRELEGENCI, CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

Mirosław Antonowicz Rafał Bałdys Dariusz Blocher Jacek Boruc Marek Cywiński

Jan Deja Prof. dr hab. Przemysław Drapała Barbara Dzieciuchowicz Adrian Furgalski Łukasz Gembiś

Maciej Gładyga Ireneusz Gójski Maciej Gromek Andrzej Kaczmarek Dariusz Kasznia

Robert Komar Paweł Korzec Krzysztof Kowalczyk Tomasz Latawiec Gabriela Lenartowicz

Rafał Leszczyński Michał Litwin Łukasz Malinowski dr Jakub Majewski dr Andrzej Massel

Renata Mordak Katarzyna Orlińska-Dejer Elżbieta Pałys prof. Wojciech Radomski Prof. Leszek Rafalski

Jerzy Rusin Robert Siwik Marcin Sokołowski Jarosław Sroka Marita Szustak

Michał Szymajda dr Tadeusz Syryjczyk dr hab. inż. Marcin Ślęzak Ryszard Świlski Marek Tarczyński

Franciszek Adam Wielądek Maciej Witucki Leszek Włochyński Przemysław Wróbel Przemysław Żukowski

dr inż. Andrzej Żurkowski

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego.


Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Jędrzej Puzyński

dyrektor ds. konferencji

email: jedrzej.puzynski@tor-wydawnictwo.pl

tel: 22 462 77 44

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Iwona Basa

z-ca dyrektora sprzedaży i marketingu

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

tel. kom.: +48 728 518 765

tel: 22 462 77 41