VIII KONGRES INFRASTRUKTURY POLSKIEJ

17-19 CZERWCA 2020, WYDARZENIE ONLINE

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO
 
Kolejna dekada polskiej infrastruktury

Organizator

Partner Złoty

Partner Srebrny

Partner Brązowy

Partner Prawny

Partner Geotechniczny

Partner

Patronat honorowy

Patronat honorowy

Patronat medialny

Tłumaczenie zapewnia

PROGRAM KONGRESU

VIII KONGRES INFRASTRUKTURY POLSKIEJ ZWIŃ
17 CZERWCA: PLANOWANIE INWESTYCJI ZWIŃ
9:30 Otwarcie pokoju konferencyjnego
10:00 Powitanie uczestników
10:10 WYSTĄPIENIE OTWIERAJĄCE
 • Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury
10:20 DEBATA: Jaka będzie najbliższa dekada dla polskiej infrastruktury?
 • Skutki pandemii i wyzwania branży na najbliższe lata
 • Bezpieczeństwo finansowe sektora budownictwa – co zrobić jeżeli kryzys potrwa dłużej?
 • Czy branża budowlana będzie kołem zamachowym gospodarki?
 • Środki europejskie, państwowe, ppp – źródła finansowania kluczowych projektów
Uczestnicy:
 • Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury
 • Krzysztof Kowalczyk, Partner w kancelarii BSJP
 • Rafał Leszczyński, Prezes Zarządu, Grupa KZN Bieżanów
 • Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe SA
 • Artur Popko, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Budimex SA
 • Rafał Weber, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury
 • Tomasz Żuchowski,  p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
 • Moderator: Patrycjusz Wyżga, Dziennikarz, Polskie Radio Program III
11:20 Nowa perspektywa unijna - szanse na rozwój infrastruktury na przykładzie transportu kolejowego
 • Joanna Lech, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych
11:40 Minimalizacja ryzyk realizacji projektu poprzez zaawansowane planowanie i zarządzanie
 • Simon Wray, Dyrektor Zarządzający, Specialist Project Integration
12:00 DEBATA: Czas zmian – rynek infrastruktury a zamówienia publiczne
 • PZP w dobie pandemii – zamówienia publiczne w Tarczy Antykryzysowej
 • Co zmieni nowa ustawa o zamówieniach publicznych?
Uczestnicy:
 • Barbara Dzieciuchowicz, Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
 • Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
 • Paulina Sawicka, Associate w kancelarii DWF
 • Jarosław Sroka, Partner w kancelarii BSJP
 • Jan Styliński, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
 • Marita Szustak, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Moderator: Łukasz Malinowski, Redaktor Naczelny Wydawnictwa TOR
13:00 Planowane zakończenie pierwszego dnia Kongresu
18 CZERWCA: REALIZACJA INWESTYCJI ZWIŃ
9:30 Otwarcie pokoju konferencyjnego
10:00 Powitanie uczestników
10:10 Wpływ pandemii na czas i koszty realizacji inwestycji infrastrukturalnych – aspekty prawne
 • prof. dr hab. Przemysław Drapała, kancelaria JDP
10:30 DEBATA: Rozwiązywanie sporów przy inwestycjach budowlanych
 • Spadek produktywności, spowolnienie prac – infrastruktura a Covid-19
 • Środki bezpieczeństwa a realizacja inwestycji
 • Polubowne rozwiązywanie sporów i zarządzanie konfliktem
Uczestnicy:
 • Arnold Bresch, Członek Zarządu – dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe SA
 • Łukasz Gembiś, Senior Associate w kancelarii DWF
 • Tomasz Latawiec, Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
 • Anna Oleksiewicz, Prezes Zarządu, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów
 • Zbigniew Szafrański, Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego
 • Tomasz Żuchowski,  p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
 • Moderator: Maciej Gładyga, Dyrektor, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
11:30 Niewykonywanie umów o roboty budowlane z powodu pandemii koronawirusa
 • Magdalena Czenko, Prawnik z zespołu projektów infrastrukturalnych w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
11:50 Wprowadzenie do debaty
 • dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej
12:10 DEBATA: Jakość i efektywność inwestycji – czy projekty osiągają założone parametry?
 • Plany i oczekiwania względem inwestycji a rzeczywistość
 • Czy w obecnej sytuacji niezbędna jest weryfikacja planów inwestycyjnych?
Uczestnicy:
 • dr inż. Jerzy Lejk, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska, Prezes Metra Warszawskiego
 • dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej
 • dr Andrzej Massel, Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa
 • Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe SA
 • dr Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Przewodniczący Rady Programowej VIII Kongresu Infrastruktury Polskiej
 • Moderator: Michał Litwin, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
13:00 Planowane zakończenie drugiego dnia Kongresu
19 CZERWCA: INFRASTRUKTURA PRZYSZŁOŚCI – PRZYSZŁOŚĆ INFRASTRUKTURY ZWIŃ
9:30 Otwarcie pokoju konferencyjnego
10:00 Powitanie uczestników
10:10 Magrail jako alternatywa dla klasycznego high-speedu na linii Y: analiza IDOM i Hyper Poland
 • Przemysław Pączek, CEO, HyperPoland 
 • Marcin Warda, Country Manager for Poland, IDOM
10:30 Historia Crossrail: tworzenie cyfrowej kolei
 • Malcolm Taylor, Expert Adviser, Digital for Crossral International
10:50 Wykorzystanie innowacji w wymagających projektach infrastrukturalnych
 • Piotr Dudek, Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
11:10 DEBATA: Cyfryzacja branży budowlanej
 • Dlaczego postępuje tak powoli w porównaniu z innymi sektorami gospodarki?
 • Czy pandemia wymusi rozwój branży w obszarze nowych technologii?
 • Wprowadzenie rozwiązań BIM do zamówień publicznych
Uczestnicy:
 • Maciej Dejer, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie BIM Klaster
 • Dariusz Kasznia, Prezes, Europejskie Centrum Certyfikacji BIM
 • Kamil Stolarski, Członek Zarządu, buildingSMART Polska
 • dr hab. inż. Marek Salamak, Politechnika Śląska
 • Tomasz Stańczak, Zastępca Dyrektora Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji GDDKiA
 • Moderator: Elżbieta Pałys, Redaktor prowadząca, Rynek Infrastruktury
12:00 Planowane zakończenie trzeciego dnia Kongresu

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

POPRZEDNIA EDYCJA

JAK DOJECHAĆ KOMUNIKACJA MIEJSKA

MIEJSCE

MODERATORZY, PRELEGENCI, CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

Andrzej Adamczyk Dariusz Blocher Arnold Bresch Magdalena Czenko Maciej Dejer

prof. dr hab. Przemysław Drapała Piotr Dudek Barbara Dzieciuchowicz Adrian Furgalski Łukasz Gembiś

Maciej Gładyga Dariusz Kasznia Krzysztof Kowalczyk Dr Piotr Kunicki Tomasz Latawiec

Joanna Lech Rafał Leszczyński dr inż. Jerzy Lejk Michał Litwin dr Jakub Majewski

Łukasz Malinowski dr Andrzej Massel Ireneusz Merchel Hubert Nowak Anna Oleksiewicz

Katarzyna Orlińska-Dejer Elżbieta Pałys Przemysław Pączek Sylwia Piwowar Artur Popko

prof. Wojciech Radomski Jerzy Rusin dr hab. inż. Marek Salamak Jarosław Sroka Tomasz Stańczak

Jan Styliński dr Tadeusz Syryjczyk Zbigniew Szafrański Marita Szustak Malcolm Taylor

Marcin Warda Simon Wray Konrad Wyrwas Patrycjusz Wyżga Tomasz Żuchowski

Przemysław Żukowski

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego.


Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Tomasz Jakubiak
Project Manager
email: tomasz.jakubiak@tor-konferencje.pl
tel: 532 851 567

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Iwona Basa
dyrektor ds kluczowych klientów
email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl
tel. kom.: 728 518 765