O wydarzeniu

Kongres Infrastruktury Polskiej już na stałe wpisał się w kalendarze polskiej branży transportowej i budowlanej. Organizatorami Kongresu są Zespół Doradców Gospodarczych TOR i portal Rynek Infrastruktury. Co roku na Kongresie gościmy setki uczestników reprezentujących biznes, świat nauki, władze centralne i samorządowe różnego szczebla, organizacje pracodawców oraz podmiotów zlecających realizację inwestycji.

Partnerzy 2023:

Organizatorzy:

Partner Złoty:

Partner Brązowy:

Partner Technologiczny:

Partner Merytoryczny:

Partner Projektowy:

Partner Prawny:

Partner Ubezpieczeniowy:

Partner Doradztwa Prawnego:

Partner Geotechniczny:

Partner:

Partner Badawczy:

Patron Honorowy:

          Patronat Honorowy

Patron Medialny:

Patron Merytoryczny:

Patronat Medialny:

Agenda 2023:

8:00

Rejestracja uczestników

SESJA PLENARNA

9:00

Wystąpienie otwierające

 • Andrzej Adamczyk, Minister, Ministerstwo Infrastruktury

9:15

Wystąpienie: Prezentacja raportu „Polsko-ukraińskie relacje transportowe”

 • Adrian Furgalski, Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

9:30

DEBATA OTWARCIA: Jakich zmian potrzebują inwestycje infrastrukturalne w Polsce?

 • Czy inwestycje drogowe i kolejowe są przewymiarowane?
 • Relacja popytu i podaży – możliwości kadrowe, logistyka i potencjał producencko-materiałowy
 • Realizacja inwestycji infrastrukturalnych z perspektywy samorządu
 • Korekta Strategii Rozwoju Transportu czy nowy dokument?
 • Skoordynowany plan zamówień publicznych dla wielu publicznych zamawiających i inwestorów: ambitne plany inwestycyjne a możliwości rynku wykonawczego

Paneliści:

 • Emilia Błach, Dyrektor Działu Ofertowo-Projektowego, Soletanche Polska
 • Ryszard Kaptur, Prezes zarządu, Polbud-Pomorze
 • Jerzy Lejk, Prezes zarządu, Metro Warszawskie
 • Ireneusz Merchel, Prezes zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Artur Popko, Prezes zarządu, Budimex
 • Piotr Subczak, Dyrektor Oddziału Zachód Budownictwa Inżynieryjnego, Skanska
 • Żaneta Urbaniak, Starszy prawnik & adwokat, SK&S Legal
 • Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi, Członek Europejskiego Komitetu Regionów
 • Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Moderator: Łukasz Malinowski, Dyrektor zarządzający, redaktor naczelny, TOR Wydawnictwo

10:40

Przerwa networkingowa

11:00

Wystąpienie: Największe prawne, finansowe, organizacyjne i techniczne wyzwania dla wykonawców inwestycji infrastrukturalnych na kolejne 2-3 lata

 • prof. nadzw. dr hab. Przemysław Drapała, Partner zarządzający & radca prawny, JDP

11:20

Wystąpienie: Prezentacja publikacji „Miasto dla ludzi. Zrównoważona mobilność w planowaniu przestrzennym”

 • Maciej Mysona, Dyrektor rozwoju biznesu – rynek miejski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

11:30

DEBATA STRATEGICZNA: Trendy, wyzwania i szanse na rynku infrastruktury

 • Certyfikacja wykonawców: pieniądze mają narodowość. Jakie wprowadzić mechanizmy ochrony rynku przed ekspansją firm spoza UE i NATO w Polsce?
 • Cyberbezpieczeństwo jako rosnące wyzwanie na rynku infrastruktury
 • Odbudowa Ukrainy
 • Wpływ geopolitycznych zmian na konieczne inwestycje infrastrukturalne
 • Przepustowość terminali przeładunkowych i polskich granic a nowe kierunki transportu

Paneliści:

 • Arnold Bresch, Członek zarządu – dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Łukasz Górny, Dyrektor Departamentu Rozwoju & radca prawny, EIB
 • Adam Juretko, Dyrektor zarządzający, Alstom ZWUS
 • Krzysztof Laskowski, Członek zarządu, PORR
 • Jacek Piechota, Prezes, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
 • Konrad Popławski, Koordynator projektu Powiązania gospodarcze w regionie, Ośrodek Studiów Wschodnich
 • Edyta Sikorska-Gałecka, Head of claim management, Radca prawny, Hoogells
 • Marcin Szerszeń, Wiceprezes zarządu, ONDE
 • Marita Szustak, Prezes zarządu, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Paweł Wac, Prezes, Infra Silesia
 • Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Moderator: Patrycjusz Wyżga, Dziennikarz, Wirtualna Polska

13:00

Przerwa techniczna / Lunch VIP

13:30

Wystąpienie: Efektywna zieleń w inwestycjach i infrastrukturze

 • Wieńczysław Gawęda, Prezes, Zielone Ekrany

13:45

Wystąpienie: Perspektywy i wyzwania nowoczesnego budownictwa inżynieryjnego

 • Daniel Grzegorski, Zastępca dyrektora handlowego, PPMB Bosta-Beton
 • Paweł Tokarz, Technolog & kierownik Laboratorium Regionalnego, PPMB Bosta-Beton

14:00

Wystąpienie: Czas na nową przestrzeń miejską

 • Wojciech Średniawa, Główny projektant i architekt krajobrazu, POLBRUK

14:15

Wystąpienie: Innowacyjne metody głębokiego fundamentowania obiektów inżynierskich, w tym kolejowych

 • Daniel Słowikowski, Dyrektor Zespołu Robót Geotechnicznych, Polbud-Pomorze

14:30

DEBATA: Zielona infrastruktura na kolei, drogach i morzu

 • Budowa infrastruktury wspierającej offshore
 • Transformacja energetyczna na drogach – bariery i wyzwania
 • Rola infrastruktury kolejowej w niskoemisyjnym transporcie
 • Potencjał transportu morskiego i portów wobec nowych kierunków handlu

Paneliści:

 • Anna Latuszek, Zastępca Dyrektora Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Tomasz Kwieciński, p.o. Dyrektora Oddziału, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Piotr Majerczak, Członek zarządu – dyrektor ds. utrzymania infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Renata Mordak, Członkini zarządu, Multiconsult Polska
 • dr Łukasz Wyszomirski, Partner & adwokat, SK&S Legal

Moderator: Wojciech Jakóbik, Redaktor naczelny, Biznes Alert

15:15

Wystąpienie: Realizacja drogi ekspresowej S19 na odcinku Rzeszów Południe-Babica z tunelem T1. Założenia i wyzwania dotyczące realizacji drogi ekspresowej we fliszu karpackim

 • Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury, Mostostal Warszawa

15:30

DEBATA: Kolej: dynamiczny rozwój czy niewykorzystywany potencjał?

 • Efektywność i użyteczność inwestycji kolejowych
 • Aktualizacja projektów i studiów wykonalności, które nie odpowiadają współczesnym potrzebom
 • CPK i PLK: współpraca czy konkurencja? Jak koordynować?
 • Przepustowość na granicy z Ukrainą

Paneliści:

 • Arnold Bresch, Członek Zarządu – dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Jakub Majewski, Prezes zarządu, Fundacja Pro Kolej
 • Maciej Olek, Dyrektor budownictwa kolejowego, Budimex
 • Katarzyna Paczuska-Tokarska, Partner & adwokat, SK&S Legal
 • Paweł Szaciłło, Head of engineering consulting, Hoogells
 • Kamil Wilde, Wiceprezes, Urząd Transportu Kolejowego

Moderator: Maciej Gładyga, Dyrektor, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

16:30

Zakończenie sesji I

16:30

Networking w strefie VIP

18:00

Zakończenie Kongresu

13:30

Wystąpienie: Waloryzacja kontraktów

 • Ludwina Klein, Adwokat, JDP
 • Mariusz Nowakowski, Adwokat, JDP

13:45

Wystąpienie: Yunex – kompleksowe rozwiązania dla miast, dróg i tuneli

 • Sławomir Matla, Menadżer Działu Inżynieryjnego, Yunex
 • Wacław Kurowski, Rozwiązania IUT, Yunex

14:00

Wystąpienie: Wyzwania dla rynku ubezpieczeń w kontekście aktualnej sytuacji gospodarczej oraz wymogów ubezpieczeniowych i gwarancyjnych w kontraktach infrastrukturalnych

 • Rafał Sobczak, Dyrektor biura gwarancji i ubezpieczeń budowlano montażowych, Mentor

14:15

Wystąpienie: Prefabrykaty betonowe w budownictwie infrastrukturalnym

 • Paweł Bartusiak, Betard

14:30

Wystąpienie: Cyfryzacja w infrastrukturze – dlaczego warto się do tego przygotować?

 • Arkadiusz Leśko, Dyrektor rynku – Budownictwo Ogólne i Infrastruktura, Arkance Systems Poland
 • Andrzej Samsonowicz, Technical Sales Specialist AEC CHS/Poland, Autodesk

14:45

DEBATA: Publiczne i prywatne finansowanie inwestycji w czasach wysokiej inflacji

 • Efektywne kryteria pozacenowe oceny ofert w zamówieniach publicznych
 • Wzrost kosztów realizacji inwestycji infrastrukturalnych a waloryzacja kontraktów
 • Możliwości otwarcia sektora publicznego na fundusze prywatne w strategicznych inwestycjach publicznych i energetyce
 • Publiczne inwestycje czy unijne i prywatne środki – alternatywa czy komplementarność?

Paneliści:

 • Radosław Celiński, Członek zarządu – dyrektor ds. finansowych i ekonomicznych, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Robert Dębecki, Dyrektor Departamentu Gwarancji, KUKE
 • Barbara Dzieciuchowicz, Prezes zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
 • Joanna Lech, Dyrektor, Centrum Unijnych Programów Transportowych
 • Anna Łopaciuk, Dyrektor Programu Infrastruktura, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Anna Mróz, Dyrektor Departamentu Budżetu i Projektów UE, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Bartosz Tokarski, Zastępca dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych, EIB
 • Żaneta Urbaniak, Starszy prawnik & adwokat, SK&S Legal

Moderator: Elżbieta Pałys, Redaktor prowadząca, Portal rynekinfrastruktury.pl

15:50

Zakończenie sesji II

15:50

Networking w strefie VIP

18:00

Zakończenie Kongresu

Prelegenci 2023:

Kontakt:

Rejestracja

W razie pytań dotyczących uczestnictwa w kongresie zapraszamy do kontaktu:

Weronika Iwańska

tel: 539 525 030

email: weronika.iwanska@tor-wydawnictwo.pl

Partnerstwo

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze Partnera prosimy o kontakt:

Iwona Basa

tel: 728 518 765

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

 

Program

Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta prosimy o kontakt

Jacek Płaza

tel: 532 851 567

email: jacek.plaza@tor-wydawnictwo.pl

Organizatorzy:

Obserwuj nas

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata kolei!

COVID 19 Bezpieczeństwo:

W trosce o bezpieczeństwo uczestników X edycji Kongresu Kolejowego w Centrum Nauki Kopernik, zadbamy o najwyższą jakość i dotrzymanie warunków nie zagrażających zdrowiu uczestników.

Wśród procedur, zapewniających ochronę znajdują się m.in.:

• Mierzenie temperatury uczestników przy wejściu do obiektu

• Obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy przez uczestników

• zapewnienie zwiększonej fizycznej odległości między uczestnikami Wydarzenia wynoszącej min. 2 m,

• uniemożliwienie samodzielnego wyboru miejsca przez uczestnika Wydarzenia (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)

• zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach

• uzyskanie od każdego uczestnika Wydarzenia obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na Wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

• dostosowanie funkcjonowania recepcji podczas Wydarzenia do zasad obowiązujących w Centrum konferencyjnym,

• prowadzenie listy uczestników wydarzenia, a także listy personelu, zawierających dane osobowe i dane kontaktowe,

• umożliwienie wcześniejszej rejestracji online oraz maksymalnego uproszczenia czynności operacyjnych recepcji Wydarzenia (ograniczenie czasu przebywania w strefie recepcji do minimum),

• wyposażenie obsługi Wydarzenia w środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

• bieżącą dezynfekcję (nie rzadziej niż co godzinę) powierzchni lady recepcyjnej w rejestracji lub punkcie obsługi uczestników Wydarzenia.

• zakaz stosowania rozwiązań bufetowych,

• serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę Wydarzenia,

• wyznaczenie odległość między blatami stolików (od ich brzegów) min. 2 m,

• dezynfekcja stolików po każdej osobie (oznaczenie zdezynfekowanych stolików napisem: „zdezynfekowano”),

• świadczenie usług cateringowych na podstawie aktualnie obowiązujących zasad dotyczących restauracji.

• Dezynfekcja wniesionych do budynku akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego.

• Większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (toalety, uchwyty, poręcze, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc

• Obszar służacy odizowlowaniu uczestnikó w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby